12 Februari 2024

Maandag 12 Februari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,11-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd daagden de Farizeeën op en begonnen met Jezus te rede­twisten. Om Hem op de proef te stellen verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei: &Wat verlangt dit geslacht toch voor een teken? Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.’
Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant terug.