11 September 2023

Maandag 11 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 6,6-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

et gebeurde op een andere sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging
om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompel­de rechterhand.
De schriftgeleer­den en Farizeeën hielden Hem in het oog, of Hij op sabbat
een genezing zou verrichten, om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten en zei tot de man met de verschrompel­de hand:
&Sta op en kom in het midden.’ De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot hen: &Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, iemand redden of laten omkomen?’
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: &Steek uw hand uit.’ Hij deed het en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.