11 Mei 2020

Maandag, 11 Mei 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,21-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.
Judas ‑ niet de Iskariot ‑ zei tot Hem: &Heer, hoe komt het dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’
Jezus gaf hem ten antwoord: &Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhou­den, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Jezus gaf hem ten antwoord: &Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhou­den,
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort,
is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.