04 Februari 2021

Donderdag, 4 Februari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,7-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
&Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.’
Hij zei verder: &Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist.
En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.’
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.