31 Oktober 2019

Donderdag, 31 Oktober 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 13,31-35.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwamen enige Farizeeën Jezus zeggen: &Vlucht, ga hier vandaan, want Herodes wil U vermoorden.’
Hij sprak tot hen: &Gaat aan die vos zeggen: Zie, Ik drijf duivels uit en Ik bewerk genezingen
vandaag en morgen; en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voort­trekken, want het past niet,
dat een profeet buiten Jeruza­lem omkomt.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden!
Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een kloek
haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild.
Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden. Ik zeg u: Gij zult Mij niet meer zien,
totdat de tijd komt waarop gij zult zeggen: Gezegend de Komende in de naam des He­ren.’