29 Juni 2023

Donderdag 29 Juni : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 4,6-8.17-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag,
en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
Maar de Heer heeft mij ter zijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen
naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen.