28 Juli 2022

Donderdag 28 Juli : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 13,47-53.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.
Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen.
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandenge­knars.
Hebt gij dit alles begrepen?’ Zij antwoordden Hem: &Ja.’
Hij zij hun: &Daarom is iedere schriftge­leerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.’
Toen Jezus deze gelijke­nissen had beeindigd, ging Hij vandaar weg.