25 Januari 2024

Donderdag 25 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,15-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
&Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken,
slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.’