24 September 2020

Donderdag, 24 September 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,7-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immmers zeiden: &Johannes is verrezen uit de doden &;
anderen: &Elia is verschenen &; en weer anderen: &een van de oude profeten is opge­staan.’
Maar Herodes zei: &Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?’ Hij wilde Hem daarom te zien krijgen.