23 Mei 2019

Donderdag, 23 Mei 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,9-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik,
die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.