23 Juni 2022

Donderdag 23 Juni : Uit de Handelingen der apostelen 13,22-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die dagen zei Paulus: Nadat God Saul verworpen had, verhief Hij David tot koning van het volk Israël.
Van deze gaf Hij het getuigenis: Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen.
Uit diens nakomeling­schap heeft God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen voortkomen, Jezus,
nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering aan heel het volk van Israël had gepredikt.
Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: Wat ge meent dat ik ben,
ben ik niet; maar na mij komt iemand, wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.
Mannen, broeders, zonen uit Abrahams geslacht en godvre­zenden onder u: tot ons is dit woord van verlossing gezonden.