18 Februari 2021

Donderdag, 18 Februari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,22-25.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &De Mensenzoon,’ zo sprak Hij, &moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal Hij op de derde dag verrijzen.’
Maar tot allen sprak Hij: &Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
Wat voor nut het het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?