15 September 2022

Donderdag 15 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 19,25-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: &Vrouw, zie daar uw zoon.’
Vervolgens zei Hij tot de leerling: &Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.