13 December 2018

Donderdag, 13 December 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,11-15.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot de menigte: Voor­waar, Ik zeg u: Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opge­staan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.
Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit.
Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes, hebben het slechts voorspeld;
maar als gij het van Mij wilt aannemen: Deze is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, hij luistere!