06 Juni 2023

Dinsdag 6 Juni : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 12,13-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd stuurden de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten enkele Farizeeën en Herodianen op Hem af om Hem vast te zetten.
Deze kwamen bij Hem met de vraag: &Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en U aan niemand stoort,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar leert de weg van God in oprechtheid.
Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen.’
Maar Jezus die hun huichelarij doorzag, antwoordde: &Waarom probeert ge Mij te vangen? Geeft Mij een denarie, dan zal Ik eens zien.’
Zij deden het. Jezus vroeg hun nu: &Van wie is deze beelde­naar en het opschrift? Ze antwoordden: &Van de keizer.’
Daarop sprak Jezus tot hen: &Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.’ En ze stonden verwonderd over Hem.