03 Oktober 2023

Dinsdag 3 Oktober : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,51-56.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: &Heer, wilt Gij, dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?’
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.