29 Januari 2019

Dinsdag, 29 Januari 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,31-35.

Ga naar overzicht

Deel op:

ens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: &Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.’
Hij gaf hun ten ant­woord: &Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?’
En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: &Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.’