28 Augustus 2018

Dinsdag, 28 Augustus 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 23,23-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de Wet:
recht­vaardigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost ge.
Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.
Blin­de leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt!
Wee u, schriftgeleerden en Farizee­ën, huichelaars! De buitenkant maakt ge schoon,
maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht.
Blinde Farizeeën, reinig eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant van zelf rein.