26 Februari 2019

Dinsdag, 26 Februari 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,30-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg
en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun:
&De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen
en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.’
Zij begrepen die woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
Zij kwamen in Kafarnaum en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: &Waar hebt ge onderweg over getwist?’
Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was.
Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen:
&Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.’
Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen:
&Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op;
en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’