25 September 2018

Dinsdag, 25 September 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 8,19-21.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zijn moeder met zijn broeders bij Jezus, maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten: &Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.’
Maar Hij gaf hun ten antwoord: &Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen.’