22 Januari 2019

Dinsdag, 22 Januari 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 2,23-28.

Ga naar overzicht

Deel op:

ens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizee­ën zeiden tot Hem: &Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?’
Hij gaf hun ten ant­woord: &Hebt gij nooit gelezen wat David deed,
toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij onder de hogepriester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at,
die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?’
En Hij voegde er aan toe: &De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer ook van de sabbat.’