02 Juli 2019

Dinsdag, 2 Juli 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 8,23-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen Hem.
Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen; Hij echter lag te slapen.
Zij gingen naar Hem toe en maakten Hem wakker met de woorden: &Heer, red ons, wij vergaan!’
Hij sprak tot hen: &Waarom zijt gij bang, kleingelovi­gen?’ Dan stond Hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.
De mensen stonden verbaasd en zeiden: &Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorza­men?’