17 April 2018

Dinsdag, 17 April 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,30-35.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei de menigte tot Jezus: &Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?’ Wat doet Gij eigenlijk?
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.’
Jezus hernam: &Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.’
Zij zeiden tot Hem: &Heer, geef ons altijd dat brood.’
Jezus sprak tot hen: &Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.