16 Maart 2021

Dinsdag, 16 Maart 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 5,1-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

mdat er een feest van de Joden was, ging Jezus, op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betesda geheten, met vijf zuilengangen.
In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen: blinden, lammen en mensen met verschrompelde ledematen (te wachten op het in beweging komen van het water,
Van tijd tot tijd daalde namelijk een engel in het bad neer en bracht het water in beroering.
Wie dan het eerst na de beweging van het water er inging, werd genezen, wat voor kwaal hij ook had).
Nu was daar een man die al achtendertig jaar lang gebrek­kig was.
Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij reeds lang zo lag, zei Hij tot hem: &Wil je gezond worden?’
De zieke gaf Hem ten antwoord: &Heer, ik heb niemand om mij, wanneer het water bewogen wordt, in het bad te brengen en terwijl ik ga, daalt een ander voor mij er in af.’
Daarop zei Jezus hem: &Sta op, neem je bed op en loop.’
Op slag werd de man gezond. Hij nam zijn bed op en liep. Die dag was het echter sabbat
en daarom zeiden de Joden tot de genezene: &Het is sabbat, je mag je bed niet dragen.’
Hierop antwoordde hij hun: &Die mij gezond heeft gemaakt, Die heeft gezegd: Neem je bed op en loop!
Daarom vroegen zij hem: &Wie is die man die je zei: Neem je bed op en loop?’
De genezene wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt teruggetrok­ken, omdat er veel volk ter plaatse was.
Later trof Jezus hem in de tempel en sprak tot hem: &Zie, je bent nu genezen! Zondig niet meer, opdat je niets ergers overkomt.’
De man ging heen en vertelde aan de Joden, dat het Jezus was die hem genezen had.
Omdat Jezus dergelijke dingen op sabbat deed, begonnen de Joden Hem te vervol­gen.