15 Februari 2022

Dinsdag, 15 Februari 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,14-21.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen, zodat zij niet meer dan een brood bij zich in de boot hadden.
Toen gaf Hij hun deze waar­schuwing: &Let op, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes!’
Zij spraken daarover onder elkaar: &Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.’
Maar Hij bemerkte het en sprak: &Wat bespreekt ge daar onderling? Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt? Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet? Is uw geest dan zo verblind?
Ge hebt toch ogen: ziet ge dan niets? ge hebt toch oren: hoort ge dan niets? En herinnert ge u niet,
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald, toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken?’ Zij antwoordden Hem: &Twaalf.’
&En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald, toen met die zeven voor de vierduizend?’ En zij antwoord­den: &Zeven.’
Daarop zei Hij hun: &Begrijpt ge het dan nog niet?’