11 Oktober 2022

Dinsdag 11 Oktober : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 11,37-41.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Hij trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem: &En gij dan, Farizeeer, gij maakt wel de buitenkant van beker
en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt?
Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein.