01 Maart 2022

Dinsdag, 1 Maart 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,28-31.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: &Zie, wij hebben alles prijsgege­ven om U te volgen.’
Jezus antwoord­de: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder,
vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Bood­schap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders,
kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
Veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn.