Leestijd 3 min

In memoriam

08 Oktober 2010

Ter gedachtenis aan George Lensen

In het Berchmanianum in Nijmegen overleed op 4 oktober 2010 dominicaan George Lensen, 91 jaar oud. Bij leven werkte hij lange tijd op de Nederlandse Antillen en in het Twentse Hertme, waar hij op 8 oktober werd begraven. Provinciaal Ben Vocking sprak het in memoriam uit.

Leestijd 3 min

In memoriam

30 Juli 2010

Ter gedachtenis aan Leo van Buchem

Op 22 juli 2010 overleed in zijn woonplaats Haarlem oud-dominicaan Leo van Buchem, op 76-jarige leeftijd. Hij was lid van de orde van 1953 tot 1966. Bij zijn uitvaart herdacht zr. Hadewych Snijdewind hem als een schuchtere en oprechte zinzoeker en broeder.

Leestijd 5 min

In memoriam

24 Juni 2010

Zusters Voorschoten herdenken Piet Struik

Pater Piet Struik was de eerste man die in 2008 bij de zusters van Voorschoten kwam wonen. Tijdens de Eucharistieviering van dinsdagavond 22 juni 2010 herdacht overste zuster Regina Plat hun markante huisgenoot, tijdens de Eucharistieviering in Huize Bijdorp.

Leestijd 6 min

In memoriam

23 Juni 2010

Preek bij de uitvaart van Piet Struik

Op 18 juni 2010 overleed Piet Struik o.p.. Bij zijn uitvaart op 23 juni typeerde zijn medebroeder Martin Vijverberg hem als een man van het – en van zijn woord. ‘We nemen afscheid van een van Gods predikers, in mijn ogen een rechtgeaarde en betrouwbare volgeling van Sint Dominicus. Zijn leven is voltooid.’

Leestijd 3 min

In memoriam

19 Juni 2010

Piet Struik geloofde in de kracht van nieuwe bewegingen

De Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland heeft Ben Vocking, provinciaal overste van de Nederlandse Provincie van de dominicanen – en in hem alle leden van de Provincie – gecondoleerd met het overlijden van hun medebroeder Piet Struik.

Leestijd 4 min

In memoriam

18 Juni 2010

In memoriam Piet Struik, dominicaan

In zijn woonplaats Voorschoten is op vrijdag 18 juni 2010 vroeg in de morgen Piet Struik o.p. overleden, tien dagen voor zijn 84ste verjaardag. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Hieronder staat de tekst van zijn gedachtenisprentje.

Leestijd 3 min

In memoriam

19 Maart 2010

Rob Stok: 'Een kostbare en goede medebroeder'

Verdrietig over zijn heengaan maar dankbaar voor zijn leven geeft de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland kennis van het overlijden van haar lid Rob Stok. Hij overleed op 17 maart 2010 in zijn huis in Utrecht. Hij werd 73 jaar.

Leestijd 5 min

In memoriam

01 Maart 2010

'Een adresboek met duizend namen'

Bij de uitvaart van Harrie Salemans, op 18 februari 2010, sprak zijn medebroeder Carlos Spoor de overweging uit als een eerbetoon. ‘Zoals de Christos echt mens geworden is, zo heeft Harrie zijn rijk gevonden, midden in de gewone wereld van alledag. Met twee lege handen heeft hij die wereld gestreeld en liefgehad.’

Leestijd 6 min

In memoriam

18 Februari 2010

Ter gedachtenis aan Harrie Salemans

Op vrijdag 12 februari 2010 overleed dominicaan Harrie Salemans, op 87-jarige leeftijd. Hij was een begaafde pastor en een betrokken, geliefde en attente medebroeder, kenschetste provinciaal Ben Vocking hem bij de uitvaart op 18 februari. ‘We zijn dankbaar dat hij zoveel jaar onder ons heeft geleefd.’

Leestijd 2 min

In memoriam

17 Februari 2010

'Herinnering aan een waarachtige dominicaan'

Bijgaande foto is gemaakt op 12 mei 1985. Terwijl paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek de straten van Utrecht doorkruist, protesteren vier dominicanen op het bordes van hun huis aan de Tolsteegsingel. Een van hen was Harrie Salemans, die op 12 februari 2010 overleed.

Leestijd 4 min

In memoriam

02 Januari 2010

Afscheid van een mens ‘die voluit koos voor leven’

Geen pracht, geen praal en nergens pontificaal. De uitvaart van de wereldberoemde theoloog professor doctor magister Edward Schillebeeckx, op oudejaarsdag 2009 in de volle Nijmeegse Dominicuskerk, was een viering van het volk.

Leestijd 2 min

In memoriam

31 December 2009

Theologie die wegwijst van zichzelf

Niet het ware spreken, maar menselijke bloei. Daarin ligt de eer van God en dat heeft Edward Schillebeeckx met vuur, wijsheid én menselijkheid willen tonen. Dat zei ‘fakkeldrager’ Erik Borgman in de overweging tijdens de drukbezochte uitvaart op oudjaarsdag, in Nijmegen.

Leestijd 4 min

In memoriam

11 November 2009

Ter gedachtenis aan Wim Nielen

In het Berchmanianum in Nijmegen overleed op 11 november 2009 Wim Nielen, dominicaan, op 85-jarige leeftijd. Bij zijn afscheid sprak de provinciaal overste van de dominicanen het in memoriam uit.

Leestijd 2 min

In memoriam

09 Augustus 2009

Ruud Loosen (1926-2009): een leven lang dominicaan

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij voor mensen heeft betekend, meldt de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland het overlijden van haar medebroeder Ruud Loosen. Lekendominicaan Ruud Loosen stierf in de vroege morgen van 8 augustus, feestdag van Sint Dominicus, in het ziekenhuis in Ede. Hij werd 83 jaar oud.

Leestijd 8 min

In memoriam

21 Juli 2009

'Een volhardend dienaar van het evangelie'

Bij de uitvaart van broeder Paulus Roelofs o.p. op maandag 20 juli 2009 in de Dominicanenkerk te Zwolle hield rector en prior René Dinklo o.p. de overweging.

Leestijd 4 min

In memoriam

15 Juli 2009

Ter gedachtenis aan broeder Paulus Roelofs

Op 15 juli in de vroege avond overleed in Zwolle broeder Paulus Roelofs, 87 jaar oud. Hij was sinds zijn professie in 1947 verbonden aan de orde en was 49 jaar lang koster in Zwolle. Bij zijn uitvaart sprak de provinciaal het in memoriam uit.

Leestijd 4 min

In memoriam

05 Juli 2009

Ter gedachtenis aan Jan Versantvoort

Op 5 juli 2009 overleed Jan Versantvoort op 74-jarige leeftijd in Nijmegen. In zijn werkzame leven werkte hij met grote inzet in het pastoraat in Zuid-Afrika. Bij zijn uitvaart op 10 juli sprak provinciaal Ben Vocking het volgende in memoriam uit.

Leestijd 6 min

In memoriam

12 Mei 2009

Een betrouwbare dienaar

Bij de uitvaart van André Engeln op 18 mei 2009 sprak zijn medebroeder Antoon Boks, die lang met hem samenwerkte op de Nederlandse Antillen, de overweging uit. ‘God verstond Papiamentu en was blij met iedereen, die dat ook sprak.’