Leestijd 2 min

Schouwen

16 April 2020

Over dominicaanse democratie

Hoe kun je democratisch gehoorzaam zijn? Deze en andere vragen staan in Blikwisseling, contactblad van de dominicanessen van Bethanië. Het algemeen kapittel dat in april zou plaatsvinden is overigens uitgesteld.

Leestijd 6 min

Schouwen

14 April 2020

Als vieren thuis gebeurt

De Paaswake vierden we dit jaar thuis, digitaal ondersteund door deze website. En dat is anders dan een livestream van een viering bekijken. ‘Zelden heb ik me zo NIET alleen gevoeld in een viering.’

Leestijd 2 min

Schouwen

13 April 2020

Paasboodschap van vier magisters

Magister van de Orde Gerard Timoner maakte voor deze Pasen in Coronatijd een videoboodschap met zijn drie voorgangers. ‘Onze verrezen Heer komt door gesloten deuren.’

Leestijd 3 min

Schouwen

12 April 2020

Bron van hoop

‘Het paasverhaal leert ons vooral dat we onze wereld en wat daarin gebeurt niet alleen objectief moeten waarnemen.’ Paasboodschap in roerige tijden, van provinciaal René Dinklo o.p.

Leestijd 2 min

Schouwen

09 April 2020

Pasen: onlinemis of thuisliturgie?

Terwijl katholieke parochies massaal hun kerkdiensten streamen via het internet bieden dominicanen en jezuïeten juist thuisliturgieën aan. Een artikel van Hendro Munsterman uit het Nederlands Dagblad van 8 april.

Leestijd 1 min

Schouwen

04 April 2020

Bij een verdroogde palmtak

‘In tijd van vloek roepen we om zegen. We staan droog verlangen naar genezing,

Leestijd 5 min

Schouwen

01 April 2020

'Corona berooft ons van contact'

‘In het hart van het christelijk geloof staat een man die in totaal isolement stierf.’ Deze meditatie van oud-magister Timothy Radcliffe o.p. stond in Italiaanse en Engelse media.

Leestijd 3 min

Schouwen

22 Maart 2020

De waarheid in een mini-opera

‘Wie zich wil redden moet voor ieder ander zorgen’. Een kleine beschouwing van lekendominicaan Roy Clermons o.p. na de mini-opera Pandemie bij DWDD.

Leestijd 1 min

Schouwen

22 Maart 2020

Gebed in de Coronacrisis

‘Gedenk dat Gij hoe dan ook een God van levenden zijt.’

Leestijd 1 min

Schouwen

16 Maart 2020

Negen jaar Genesis lezen

Trouw trekt door Nederland en gaat mee met tempelgangers van velerlei soort. Op 16 maart stond in de krant een artikel over een leesgroep in het Dominicanenklooster in Zwolle, die negen jaar lang Genesis las.

Leestijd 1 min

Schouwen

05 Maart 2020

Vergeven om je te verlossen van je eigen pijn

Vergeving is een van de kernopdrachten van christenen. Maar wat is het, wat betekent het, hoe ‘doe’ je het (of laat je het doen)? In de nieuwe Kloosterkrant van Huissen staan beschouwingen en het programma.

Leestijd 2 min

Schouwen

27 Februari 2020

Een westerse bril op islam

Wat is de islam? In een nieuwe serie van de Vlaamse dominicanen.tv komt islam-deskundige broeder Emilio Platti o.p. aan het woord.

Leestijd 1 min

Schouwen

18 Januari 2020

De melk der menselijke goedheid

In zijn column in NRC Handelsblad herdacht schrijver Tommy Wieringa vorige week zijn overleden vriend André Lascaris o.p.. ‘Elke maaltijd was ik opnieuw ingenomen over het heilzame verbond tussen een dominicaan en mijn groentetuin.’

Leestijd 2 min

Schouwen

17 Januari 2020

Over toeval en wonderen

Zie je geen engelen? Kijk je wel goed? Die vraag uit het laatste nummer van Klooster! Magazine bleef hangen bij lekendominicaan Marja Kruithof. Een kleine ervaring van toeval en verwondering.

Leestijd 5 min

Schouwen

09 Januari 2020

Van roze bril tot frisse blik

Onlangs werd een nieuwe Nederlandse vertaling gepubliceerd van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie. Marianne Merkx bezocht de presentatie en reflecteert. ‘Hoe kunnen we kerk wórden, is de centrale vraag, niet hoe we kerk zijn en blijven!’

Leestijd 2 min

Schouwen

24 December 2019

'Er zit een donkere kant aan Kerstmis'

In zijn eerste kerstbrief als magister van de Orde pleit Gerard Timoner ervoor om het verdriet en de leegte die we zelfs met Kerstmis voelen te erkennen, ‘om Jezus, ons licht, door die duisternis te laten schijnen’.

Leestijd 2 min

Schouwen

16 December 2019

Wellness vanuit christelijke achtergrond?

Waarom geeft de christelijke traditie geen antwoord op de ‘epidemie’ van psychische problemen? Een boeiend interview met de Vlaamse dominicaan en psychotherapeut Patrick Lens in het blad Knack.

Leestijd 5 min

Geschiedenis

12 December 2019

Er valt weer licht op zr. Plautilla Nelli

Florence is niet alleen de stad van de befaamde schilder dominicaan Fra Angelico, maar ook van dominicanes Plautilla Nelli. Haar kunst komt langzaam uit de vergetelheid. Dorry de Beijer o.p. doet verslag.