Leestijd 3 min

Schouwen

23 December 2021

Wachten op de Komende

‘Wachten is als luisteren: je zegt niets, je handelt niet. Je staat “slechts” open.’ Adventsmeditatie van lekendominicaan Anneke Grunder.

Leestijd 4 min

Schouwen

21 December 2021

Avontuurlijk geloof

Door een stom misverstand is het voorwoord van theoloog en lekendominicaan Erik Borgman in ‘Leven in volheid’ weggevallen in de uitgave (in de eerste druk althans). Lees het hier: ‘Geloof verliest het vandaag de dag niet zozeer van actief ongeloof, maar verdampt omdat het lijkt of het niet uitmaakt.’

Leestijd 3 min

Schouwen

20 December 2021

Rorate Caeli - Meditatie in de vierde adventsweek

In de vierde strofe van het Rorate klinken vanuit een heel andere tijd en omstandigheden opnieuw de woorden van Jesaja: ‘Troost… Troost mijn volk’ (Jes. 40,1-8).

Leestijd 2 min

Schouwen

18 December 2021

Leven in volheid - kijk nu!

Thjum Arts, kersvers winnaar van het Cameretten-cabaretfestival, opent samen met lekendominicaan Sipke Draisma de rij van zes korte digitale optredens over leven in volheid.

Leestijd 3 min

Schouwen

13 December 2021

Rorate Caeli - Meditatie in de derde adventsweek

De 3e strofe van het Rorate Coeli nodigt ons uit om stil te staan bij wat we verlangen, bij waar we om bidden. ‘Uw Rijk kome, uw wil geschiede.’

Leestijd 5 min

Geschiedenis

07 December 2021

Predikbroeders in groothertogdom Luxemburg

Tussen 1905 en 1931 werkten er Nederlandse dominicanen in het groothertogdom Luxemburg. Hun aanwezigheid vormde een sluitstuk van wat begonnen was op een provinciaal kapittel van ordesprovincie Teutonia in Utrecht (1292), waartoe toen ook een groot deel van de Nederlanden behoorde.

Leestijd 3 min

Schouwen

06 December 2021

Rorate Caeli - Meditatie in de tweede adventsweek

De tweede strofe van het Rorate begint met een schuldbelijdenis, die in schril contrast lijkt te staan tot het hoopvolle refrein van vorige week. Misschien klinkt hier een besef door dat we voor ‘deze-wereld-omgekeerd’ afhankelijk zijn van Gods genade.

Leestijd 3 min

Schouwen

01 December 2021

Rorate Caeli - Meditatie in de eerste adventsweek

Als een klein helend gebaar in deze ongewone adventstijd maakt lekendominicaan Jacqueline Huizinga deze weken een kleine meditatie bij de strofen van het adventslied Rorate Caeli.

Leestijd 1 min

Schouwen

24 November 2021

Zwolse broeders prediken eenvoud op Black Friarday

Zestien mensen deden in Zwolle een jaar lang mee met een onderzoek naar de waarde van eenvoud. In de aanloop naar koopfestijn Black Friday maakte Trouw een uitgebreide reportage.

Leestijd 3 min

Schouwen

05 November 2021

‘Onze toekomst moet radicaal relationeel zijn’

Landbouwpionier en dominicaan Godfrey Nzamujo uit Benin is deze week te gast in Zwolle en gaf colleges op de Landbouwuniversiteit Wageningen. ‘De nieuwe wetenschapper is nederig en volgt de natuur.’

Leestijd 2 min

In memoriam

27 Oktober 2021

Allerzielen: omzien naar de onzen

Op Allerzielen (2 november) worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, en de anderen in stilte. Hier vindt u de namen en gezichten van overledenen uit de dominicaanse familie.

Leestijd 3 min

Schouwen

11 Oktober 2021

Paus opent 'synodale reis'

Met een even scherpe als uitnodigende toespraak, waarin hij aan het einde dominicaan Yves Congar citeerde, opende paus Franciscus op 9 oktober de ‘synodale reis’ van de kerk.

Leestijd 2 min

Schouwen

07 Oktober 2021

Kloosterkrant Huissen over dominicaanse inspiratie

Dominicaanse inspiratie is het thema in het klooster van Huissen dit najaar. In het eerste jaar van de zelfstandigheid zoekt het centrum naar manieren om de wortels ervan te eren en te gebruiken. Dat is te lezen in de nieuwe Kloosterkrant.

Leestijd 2 min

Schouwen

01 Oktober 2021

'Wie zeggen jullie dat ik ben?'

‘Er gebeurt iets met je wanneer je wordt gedwongen je te verhouden tot een veranderend uiterlijk’, schrijft lekendominicaan Marja Kruithof, die door een aandoening kaal werd. Een kleine reflectie over uiterlijk en innerlijk.

Leestijd 7 min

Kopstukken

24 September 2021

Lucy uit Narnia was dominicanes

Koningin Lucy uit The Chronicles of Narnia heeft echt bestaan! Of in ieder geval de mystica en dominicanes Lucia de Narni (1476-1544), die schrijver CS Lewis inspireerde.

Leestijd 1 min

Schouwen

22 September 2021

De ruimte en de tijd van Gods verborgenheid

Op het tv-kanaal van de Belgische dominicanen is nu een serie begonnen op basis van een gesprek met theoloog en lekendominicaan Erik Borgman, vanwege zijn onderscheiden boek ‘Alle dingen nieuw’. Hier te zien.

Leestijd 2 min

Schouwen

17 September 2021

Songs for Mary

Taalkunstenaar Babs Gons en muzikant Meindert Talma waren vorige maand te gast in het klooster van Zwolle. Ze maakten een lied voor Maria, voor broeder Jozef en voor alle Moeders.

Leestijd 1 min

Schouwen

06 September 2021

OLV van de Kleerscheuren

‘Het zijn juist onze kleerscheuren, onze kwetsbaarheid waardoor het licht zichtbaar kan worden.’