Leestijd 2 min

Prediking

12 December 2022

Bijna te mooi om waar te zijn

‘Wij zijn niet geboren om te leven in verdriet, verdeeldheid, oorlog en onderdrukking, maar om als vrije mensen onbevreesd en hoopvol met elkaar om te gaan.’

Leestijd 2 min

Prediking

07 December 2022

'Digitalisering is een drempel'

‘Ook digitalisering is het soort drempel waar Jesaja het over heeft: een die mensen klein houdt.’

Leestijd 1 min

Prediking

28 November 2022

Hij is te vinden waar niemand Hem verwachtte

‘Mag onze solidariteit met bedreigd leven deze advent ook intergenerationeel zijn?’

Leestijd 2 min

Prediking

21 November 2022

Leren doodgaan voor je doodgaat

‘Je zou kunnen zeggen dat je inderdaad maar één keer doodgaat, maar dat je heel vaak sterft‘.

Leestijd 2 min

Prediking

14 November 2022

Het grote ‘en tóch’

‘Natuurlijk, vertrouwen is – als het goed is – iets van heen-en-weer, over-en-weer, maar het begint met: krijgen, ontvangen.’

Leestijd 1 min

Prediking

08 November 2022

Laat de moed niet zakken!

‘Iedere keer opnieuw kunnen wij redden wat verloren is, want bij de Eeuwige is niets onmogelijk.’

Leestijd 1 min

Prediking

25 Oktober 2022

Allerheiligen: levende stervelingen worden

‘Allerheiligen nodigt ons uit te geloven dat heiligheid – zowel die van u als die van mij – erin bestaat om “levende stervelingen” te worden.’

Leestijd 2 min

Prediking

17 Oktober 2022

'Ik sta voor de deur en Ik klop'

‘Dank je, dame uit mijn verhaal, jij die zo mooi was bij je overlijden.’

Leestijd 1 min

Prediking

03 Oktober 2022

Dankbaarheid verandert ons

‘Het perspectief verandert als we God beginnen te danken voor de dingen die we gewoonlijk als vanzelfsprekend beschouwen.’

Leestijd 1 min

Prediking

25 September 2022

Wie durft?

‘Telkens weer indachtig dat overvloed de facto niemand toebehoort.’

Leestijd 2 min

Prediking

20 September 2022

'Genade voor ons, zondaars'

‘Huilt er iemand om ons, Nederlanders, die onszelf maar moed in blijven spreken door te blijven zeggen dat wij in zo’n fantastisch land leven?’

Leestijd 2 min

Prediking

17 September 2022

Het hart van het evangelie

‘Het vragen om vergeving of het geven van vergeving is het hart van het Evangelie, van de Blijde Boodschap van Jezus.’

Leestijd 1 min

Prediking

14 September 2022

'En wij, als kijker, sluiten die kring'

‘Soms heb ik de indruk dat “morren” op dit moment de grondtoon is van onze samenleving.’

Leestijd 2 min

Prediking

07 September 2022

'Mens naar Uw allerliefste wil'

‘God woont eerder “overal en nergens” dan “ergens”– God is, zoals Albertus Magnus al wist, in héél zijn schepping te vinden.’

Leestijd 2 min

Prediking

24 Augustus 2022

Geven is al een beloning

Laten we gul geven en verstandig investeren en laten we dan ons loon ontvangen, een winst die alleen God kan meten.

Leestijd 1 min

Prediking

16 Augustus 2022

Heilige Maria, de revolutie is hier!

‘Wat is er gebeurd met de oproep tot actie door Onze Moeder, de revolutionair?’

Leestijd 2 min

Prediking

01 Augustus 2022

De uitnodiging te sterven en te leven

‘En we beseffen dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan niets meer is dan een weigering om te sterven.’

Leestijd 2 min

Prediking

25 Juli 2022

'Niet als zodanig is het leven zinloos'

Niet als zodanig is het leven zinloos: de on-zin wordt aangericht door de on-gerechtigheid.