Leestijd 2 min

Prediking

11 Juni 2019

Kom, Schepper Geest

‘Naarmate mensen zich verbinden aan elkaar, wordt heilige Geest scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.’

Leestijd 2 min

Prediking

04 Juni 2019

Wat is waarheid? Jezus zwijgt

‘De praktijk van het breken en delen is een lakmoesproef tegenover alle waarheidspretenties en machtsaanspraken: wordt het goede leven voor allen daadwerkelijk gediend of niet?’

Leestijd 2 min

Prediking

25 Mei 2019

Leven in waarheid

‘Er zijn vier manieren waarop je waarachtig of in de waarheid kunt leven.’

Leestijd 3 min

Prediking

18 Mei 2019

'Zeereerwaarde pater, magister Eckhart, geliefde confrater'

Stilletjes leefde in ons ook het vermoeden, dat God nergens anders kan zijn dan overal.

Leestijd 1 min

Prediking

12 Mei 2019

Over barmhartigheid

‘Is het niet beter om te incasseren in plaats van meteen het conflict te zoeken?’

Leestijd 2 min

Prediking

07 Mei 2019

Hij komt met zijn wonden

Hij komt met zijn wonden. De gewonde Verlosser komt om zijn gewonde leerlingen te helpen.

Leestijd 1 min

Prediking

02 Mei 2019

Trouw leidt tot LEVEN

‘Een leven van dienstbaarheid, vergeven, bemoedigen en delen leidt tot LEVEN. Hij trekt met ons verder. Hij is onder ons aanwezig.’

Leestijd 2 min

Prediking

27 April 2019

De Notre Dame en de herbouw van de tempel

‘Zou het kunnen dat de brand in de Notre Dame symboliseert dat het vuur van de Geest niet aanwezig kan blijven in monumenten als het niet brandt in het hart van ieder?’

Leestijd 5 min

Prediking

23 April 2019

Jezus: gekruisigd, maar niet burnt-out

‘De basis van mijn vertrouwen is niet míjn kunnen of presteren, maar zíjn vermogen om zelfs met het kwade iets goeds uit te richten.’  

Leestijd 1 min

Prediking

21 April 2019

De versteende mens ontdooien

‘Kruip niet weg, willen de woorden zeggen, kom onder je steen vandaan en laat je niet klein maken. Heb moed, heb lef en ontdooi. We gaan opnieuw beginnen.’

Leestijd 2 min

Prediking

18 April 2019

Over dood en overgave

Jezus liet zich in de kracht van zijn leven breken, omdat Hij geloofde dat alleen de liefde telt en deze zijn leven waardevol maakte; ja, eeuwigheidswaarde gaf.

Leestijd 1 min

Prediking

15 April 2019

Breng hoe dan ook dank aan de Heer

Vragen we om de genade om God te danken niet alleen voor het nieuwe Jeruzalem, maar ook voor onze kruisweg naar Golgotha.

Leestijd 1 min

Prediking

11 April 2019

Gebaren van grote betekenis

‘Dat paus Franciscus Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte bezocht, is het in de huidige situatie van de wereld alleen al als gebaar van grote betekenis.’

Leestijd 1 min

Prediking

07 April 2019

'Zie wat er in jezelf met jou strijdt'

‘Verrechtsing in de kerk – zoals we dat sinds de verkiezingen ook weer in de politiek zien – heeft oude papieren.’

Leestijd 2 min

Prediking

01 April 2019

Zo is God

‘Laat dit dan ons gebed zijn: dat ook wij nu gevonden mogen zijn.’

Leestijd 2 min

Prediking

25 Maart 2019

'Hij kan en mag niet langer weglopen'

De Eeuwige is begaan met zijn mensen en heeft mensen nodig om dit vorm te geven.

Leestijd 2 min

Prediking

15 Maart 2019

'Nu God dood is, kunnen we weer geloven'

‘En het geloof in het laatste woord van alles en allen omvattende liefde, onvoorwaardelijk en oneindig, niemand en niets uitsluitend.’

Leestijd 2 min

Prediking

11 Maart 2019

Dood kan altijd nog

Een slimme meid is op haar toekomst met rauwe kanten voorbereid.