Leestijd 1 min

Prediking

18 September 2012

Je leven verliezen en het daardoor behouden

Er is een groter belang dan onze eigen ziel en zaligheid. Simon-Petrus heeft Jezus van Nazareth herkend als een geroepen...

Leestijd 2 min

Prediking

13 September 2012

Over je stenen tafelen

Terugkijkend zie je wat je richtlijnen ten leven zijn geworden. Achteraf, als je terugdenkt en je leven aan je voorbij...

Leestijd 1 min

Prediking

11 September 2012

Zweven of nomos dragen

Met veertig procent zwevende kiezers leven wij op de rand van de chaos. We schijnen dit aan te kunnen. We...

Leestijd 3 min

Prediking

29 Augustus 2012

Stoot aan. Laat je aanstoten!

Zoals Elia de woestijn introk en niet meer wilde leven, zo kennen ook wij momenten van wanhoop om ons eigen leven, of om de zelfgekozen dood van naasten. Jan Groot, pastor in de geestelijke gezondheidszorg en actief in de Dominicanenkerk Zwolle, op zoek naar ‘de kracht van en toch…’

Leestijd 2 min

Prediking

23 Augustus 2012

Zegenen: jij bent goed

Zuivere woorden zijn doorzichtig. Mensen die heldere taal spreken, laten geen twijfel bestaan over de bedoeling van hun spreken. Hun...

Leestijd 2 min

Prediking

27 Juli 2012

Rustig maar. Begin opnieuw!

Rustig maar. Begin opnieuw! Jezus laat de leerlingen, dus ook ons, opnieuw zien wat het betekent tot het godsvolk op...

Leestijd 2 min

Prediking

23 Juli 2012

Is er een alternatief voor het huwelijk?

Het huwelijk is een gammel instituut.In de elfde eeuw eiste de kerk dat niet alleen dat de man, maar...

Leestijd 2 min

Prediking

03 Juli 2012

Laat je verrassen

Leg je niet vast. Laat je verrassen door wat gebeurt: of God zelf even komt wonen bij ons. Waar kunnen...

Leestijd 2 min

Prediking

25 Mei 2012

De zachte kracht

Ben je er alleen op gericht dat je kinderen tot de winnaars behoren en dus geen slachtoffer worden, of...

Leestijd 1 min

Prediking

21 Mei 2012

Leven in de liefde

Hemelvaartsdag ligt achter ons. De hemel is leeg, maar Pinksteren komt. Laten wij van die tussentijd gebruik maken om...

Leestijd 2 min

Prediking

14 Mei 2012

Liefde is een antwoord

Wij hoeven niet Gods liefde en goedheid over ons af te smeken. Wij hoeven God niet te dienen om...

Leestijd 2 min

Prediking

19 April 2012

Geloof in liefde die blijft

Wij denken bij vrijheid aan: kunnen kiezen waar je zin in hebt. Ik denk eerder aan: niet belemmerd worden om...

Leestijd 3 min

Prediking

02 April 2012

'Geloven is anders leren zien'

De veertigdagentijd was in het vroege christendom de tijd van de voorbereiding op de doop. Het ging daarbij niet...

Leestijd 3 min

Prediking

29 Maart 2012

'Neem het risico jezelf te zijn'

Er zijn twee menigtes in het passieverhaal. Eerst een enthousiaste massa die Jezus toejuicht, als hij op een ezel...

Leestijd 2 min

Prediking

23 Januari 2012

De Levende is een knipoog, een por in je zij

Op de derde dag in het verhaal wordt er een bruiloft gevierd in Kana. Wie er trouwen staat er...

Leestijd 2 min

Prediking

19 Oktober 2011

God is eeuwig - of elk moment nieuw?

Wij denken dat God eeuwig en overanderlijk is. De officiële kerk heeft ons dat van kinds af aan ingeprent,...

Leestijd 2 min

Prediking

06 Augustus 2011

Zelf gezicht geven aan Dominicus

Op 8 augustus viert de kerk, en natuurlijk ook de dominicanenorde, het feest van de heilige Dominicus . DLN-voorzitter...

Leestijd 3 min

Prediking

06 Juli 2011

Brief van God

Gerard Reve schreef eens aan God: ‘Dat koninkrijk van U - U weet wel - wordt dat nog wat?’...