Leestijd 8 min

Prediking

27 December 2016

Snuffelen in kerstpreken

Juist met Kerstmis zitten de meeste kerken vol. Voorgangers doen hun best om actualiteit en geloof, persoonlijke ervaring en hoop voor de toekomst met elkaar te verbinden: om te laten zien waar we van zijn. Bij het natafelen: zinnen uit overwegingen van dominicaanse predikers.

Leestijd 6 min

Prediking

20 December 2016

Leren zien

Voor de voormalige magister van de dominicanen gaat de boodschap van Kerstmis meer dan ooit over het delen van de...

Leestijd 1 min

Prediking

23 November 2016

Omgang met vreemden versterkt je welzijn

De huidige individualisering leidt ertoe dat mensen in zichzelf opgesloten raken. Zij weten niet meer wat en hoe zij het...

Leestijd 2 min

Prediking

15 November 2016

Getuigen van de naam van Jezus is riskant

Wie zich geroepen voelt om met de Bijbel in de hand het onheil te duiden, loopt een groot risico. ...

Leestijd 1 min

Prediking

07 November 2016

Bundel 'Duif en haan' verschenen

‘Cynisme is een hardnekkige vorm van luiheid’ ‘Wie nadenkt over de menselijke aard, komt altijd tot de conclusie dat empathie...

Leestijd 2 min

Prediking

31 Oktober 2016

Wat heb je aan zo'n God?

In de kerk is het altijd hetzelfde liedje. En terecht. Uit een recente overweging van zr Baptiste Tuin o.p. Soms...

Leestijd 1 min

Prediking

19 Oktober 2016

Lege ruimte laten zijn

Durf te ontspullen en ontbeelden. Uiterlijk en innerlijk. Het evangelie opent een tegendraads perspectief. Het laat zien dat de volheid...

Leestijd 2 min

Prediking

31 Augustus 2016

Kritiek op de ideologie van maakbaarheid

In 'Leven van wat komt' staan dingen waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze op zou schrijven. Erik...

Leestijd 2 min

Prediking

23 Augustus 2016

Woord dat mens wordt

We turen in de oneindigheid van het heelal en in de rusteloosheid van onze geest en vragen: 'Waar bent...

Leestijd 2 min

Prediking

15 Augustus 2016

Bij Maria-Tenhemelopneming

In ons krijgt de nieuwe mensheid gestalte. Kleiner is onze roeping niet. Mariabeeld voor het klooster in Huissen. Niet in...

Leestijd 3 min

Prediking

08 Augustus 2016

Dominicus: over waarheid en nederigheid

Dominicanen zijn geen dominicanen, maar predikers, vertelde Jan van Hooydonk o.p. bij de viering van Dominicusdag in de...

Leestijd 2 min

Prediking

27 Juli 2016

Volmondig ja zeggen tegen wie jij bent

Alsof de betekenis van mijn leven afhangt van met hoevelen wij zijn. door Theo Koster o.p. Kloosterling ben ik, dominicaan....

Leestijd 2 min

Prediking

06 Juli 2016

Wie weinig vergeven wordt, toont weinig liefde

Je bent welkom, ook met je tekort; en dat geeft opluchting en schwung. Jezus zet het denken van zijn gastheer...

Leestijd 1 min

Prediking

22 Juni 2016

Leven van Gods vergeving en die van elkaar

Zondaars en rechtvaardigen zijn heel vaak dezelfden... Daarom hoeft vergeving niet zo moeilijk te zijn. Daarom ook staan zondaars en...

Leestijd 2 min

Prediking

08 Juni 2016

Het is begonnen, maar niet voltooid

Jezus doet God. Van ons wordt hetzelfde gevraagd. Dan gebeuren wonderen. Elia was diep geworteld in God; God sprak door...

Leestijd 2 min

Prediking

01 Juni 2016

Het vuur van Catharina van Siena

Wat maakt haar zo krachtig? In een tijd van instabiliteit in de wereld en in de kerk, ontstond 800 jaar...

Leestijd 1 min

Prediking

23 Mei 2016

Drievuldigheidszondag

Triniteit: God is vol leven, vol beweging! Wanneer wij zeggen dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is, dan betekent...

Leestijd 2 min

Prediking

18 Mei 2016

De Geest uitnodigen, elke dag

Of als de liefde hapert of juist bloeit: ‘Kom, vurige Geest, maak ons vol, met huid en haar’. door Jan Groot,...