Leestijd 2 min

Prediking

02 December 2021

'Van de traditie én van deze tijd zijn'

‘Trouw aan de traditie en voortdurende vernieuwing betekenen geen tegenstrijdigheid, integendeel – maar dan moeten er wel enkele zaken grondig bijgestuurd worden.’

Leestijd 2 min

Prediking

22 November 2021

Bij 70 jaar Dominicuskerk Utrecht

‘Ik herhaal het nog maar eens: de kunst is om het aardse rijk en Gods rijk bij elkaar te houden en bij elkaar te denken, terwijl ze niet met elkaar samenvallen.’

Leestijd 2 min

Prediking

15 November 2021

'Er zal een tijd van nood zijn'

‘Een vraag zit me dwars: antwoorden wij in de liturgie op automatische piloot, of geloven we werkelijk alles wat we zeggen?’

Leestijd 2 min

Prediking

09 November 2021

Over de logica van Jezus

‘Wat wij “gezond verstand” noemen sluit niet aan bij de dynamische manier van leven die Jezus wil opwekken’.

Leestijd 2 min

Prediking

02 November 2021

Het zien van de weg en het gaan van de weg

‘Vele jongere hoger opgeleiden, zo blijkt uit onderzoek, beproeven op dit moment hun geluk in allerlei leefstijlen, maar ervaren een grote leegte en gebrek aan zin.’

Leestijd 2 min

Prediking

24 Oktober 2021

'Dan zul je ZIEN, genoeg om van te leven'

‘Omdat je zelf opstaat – risico’s durft te nemen, laat zien waar je op hoopt, vertrouwen hebt – kun je oprecht leven’.

Leestijd 3 min

Prediking

18 Oktober 2021

Elkaar tevoorschijn kijken

‘Dit is inclusiviteit, en het is het grootste dat we elkaar te geven hebben: met liefde te kijken, zelfs naar wat stom, pijnlijk en kwalijk is.’

Leestijd 1 min

Prediking

16 Oktober 2021

Is er iets mis met ambitie?

‘Hebben we niet te snel genoegen genomen met een burgerlijk christendom?’

Leestijd 2 min

Prediking

11 Oktober 2021

Over arm en rijk

‘Zowel Franciscus van Assisi als paus Franciscus hebben meer bewonderaars dan navolgers.’

Leestijd 2 min

Prediking

08 Oktober 2021

Over het beëindigen van relaties

Kan God ook scheiden wat mensen hebben verbonden – of is het mogelijk dat God al lang anders naar een relatie kijkt dan de menselijke beoordeling?

Leestijd 2 min

Prediking

05 Oktober 2021

De woestijn van corona en de klimaatcrisis

‘Om echt anders te gaan leven, dat vraagt om een innerlijke bekering – omdat dit moeilijk is, spreekt het evangelie harde taal’.

Leestijd 2 min

Prediking

27 September 2021

'Mensenzoon en mensendochter worden'

‘Gun me de keren dat ik in de fout ga, maar heb er vertrouwen in dat ik die weg steeds weer wil gaan.’

Leestijd 1 min

Prediking

13 September 2021

Onze identiteit is afgeleid van die van God

‘Niemand kan ons onze diepste identiteit afnemen – maar het is wel een identiteit met een opdracht.’

Leestijd 2 min

Prediking

11 September 2021

God openbaart zich aan tafel

‘”Zo zullen we gelukkig zijn”, zo schrijft Jakobus over alle eeuwen heen ook aan ons.’

Leestijd 2 min

Prediking

06 September 2021

De Wet als bodem onder ons bestaan

‘Als ik terugkijk naar de afgelopen zomerperiode heb ik wel eens het gevoel dat er in de wereld zoveel gebeurt aan onrust, geweld en onrecht dat ik er geen vat op heb.’

Leestijd 2 min

Prediking

30 Augustus 2021

'Jezus' woorden strijken ook ons tegen de haren in'

Het valt niet te verdoezelen: de eucharistie is geen gezellige maaltijd.

Leestijd 2 min

Prediking

24 Augustus 2021

Over orde en liefde

Hoe meer we erin slagen ons gedrag met ons hart te verbinden, hoe breder onze glimlach wordt.

Leestijd 2 min

Prediking

10 Augustus 2021

'Dominicus sprak met God of over God.'

Jezus is het raam waardoor wij besef krijgen van Gods compassie en liefde voor ons.