Leestijd 2 min

Prediking

20 Juli 2021

'Maar ga er naar op zoek, zegt Jezus'

Het koninkrijk van God… Dat beeld nemen wij voorgangers in navolging van Jezus vaak in de mond – alsof wij weten hoe dat er uitziet.

Leestijd 2 min

Prediking

12 Juli 2021

Hoe we worden gezonden

‘Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een eigen tijd heeft en ik hoop en bid dat ieder mens op dát moment Gods liefdevolle aanwezigheid mag ontdekken.’

Leestijd 2 min

Prediking

05 Juli 2021

Wat was er zo ergernisgevend aan Jezus’ spreken?

‘Een blijde boodschap is zo moeilijk hoorbaar als je zelf niet goed in je vel zit, als je bitter geworden bent of sceptisch.’

Leestijd 2 min

Prediking

28 Juni 2021

De vraag is: staan wij op?

‘Omdat het niet om Jezus gaat, niet om zijn spectaculaire kracht of zijn wonderbaarlijke vermogens; het gaat om de God waarnaar Hij in alles wat Hij doet en is verwijst.’

Leestijd 2 min

Prediking

22 Juni 2021

Evangelie: belofte én werkelijkheid

Parabels zijn als een grote spiegelbal die in de kamer hangt: we zien de hele kamer, ons hele leven, weerspiegeld – en ook de verteller.

Leestijd 1 min

Prediking

14 Juni 2021

Er schuilt een grote kracht in wat groeit en bloeit

Laten we Zijn rijk komen?

Leestijd 2 min

Prediking

08 Juni 2021

Heilige Drievuldigheid

‘We ontmoeten de ene, enige God op een concrete manier als hoogte, verte en diepte.’

Leestijd 1 min

Prediking

31 Mei 2021

'Ik zal bij jullie zijn'

‘Waar lijden is, daar is Christus.’

Leestijd 2 min

Prediking

22 Mei 2021

Pinksteren

‘Opdat jij zou kunnen geloven dat bij God alles mogelijk is, dat opstanding kan, moet er iets aan jou gebeuren dat van elders komt, zoals bij elke vorm van nieuw leven.’

Leestijd 2 min

Prediking

16 Mei 2021

Geestkracht

‘Hoe vaak laat jij je eigenlijk door de Heilige Geest leiden?’

Leestijd 2 min

Prediking

10 Mei 2021

Bestaan in God

Wat kunnen wij over God vertellen behalve dat ene: God is liefde?

Leestijd 2 min

Prediking

03 Mei 2021

Een praatje met de Heer

‘Knoop ook ogenschijnlijk banale gesprekjes aan met de Heer.’

Leestijd 3 min

Prediking

29 April 2021

Hoe de 14e en de 21e eeuw op elkaar lijken

‘In moderne termen: hoe kan het toch dat Catharina van Siena zo uitgesproken kon zijn naar rechts en naar links toe, zonder zelf partij te kiezen?’

Leestijd 2 min

Prediking

27 April 2021

Contextloos

‘Buiten de verbinding hebben religieuze vragen eigenlijk geen zin, of beter: buiten de verbinding zul je er nooit een antwoord op krijgen.’

Leestijd 2 min

Prediking

19 April 2021

Hij komt werkelijk onder ons aanwezig

De verrezen Jezus is geen fantoom, maar werkelijk in hun midden: samen etend.

Leestijd 2 min

Prediking

12 April 2021

Raak de wonden aan

De wonden zijn kiemplaats voor de verrijzenis; de verrezen Christus is tegelijkertijd een verwonde Christus.

Leestijd 1 min

Prediking

05 April 2021

Adem in de woestijn - slot

Veertig dagen lang maakten leden van de Orde der Predikers in Nederland – broeders, zusters en lekendominicanen – een dagelijkse reflectie bij het Evangelie.

Leestijd 2 min

Prediking

03 April 2021

Adem in de woestijn 40

‘Heb vertrouwen in de kiemkracht.’