Leestijd 1 min

Boeken

08 September 2017

Over het zijnde en het wezen

Bij uitgeverij Damon verschijnt in oktober Over het zijnde en het wezen. Proeve van een ontologie van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. Vertaling, inleiding en commentaar door kenner prof. Rudi te Velde.

Leestijd 3 min

Boeken

17 Juli 2017

De Waterdruppel. Weg van God

Alleen volledige weerloosheid is je laatste houvast’, zei dominicaan Ernst Marijnissen op 15 juli bij de presentatie van zijn boek ‘De waterdruppel’ in Huissen. Hij hield er een pleidooi tegen ‘kerkelijke zwaarlijvigheid’ en voor een focus op ‘menswording door godsontmoeting’.

Leestijd 2 min

Boeken

13 April 2017

'Teksten die verbinden: ik en Gij, de mens en God'

Gezongen liturgie zet een dubbele beweging in, van God naar mens en van mens naar God. Dat leert Martin Hoondert uit de verzamelbundel liturgische gezangen van Henk Jongerius, zo schrijft hij in het Gregoriusblad.

Leestijd 1 min

Boeken

11 April 2017

Nieuwe serie Schillebeeckx-studies

Grace, Governance and Globalization is de eerste uitgave van een nieuwe Engelstalige serie ‘Studies in Edward Schillebeeckx’. De komende tijd komen er drie delen per jaar (!) uit, onder redactie van Stephan van Erp, Frederiek Depoortere en Kathleen McManus.

Leestijd 2 min

Boeken

04 April 2017

Homo Sapiens

Homo Sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens is een bundel van het Thijmgenootschap onder redactie van prof. Rudi te Velde, op basis van voordrachten in de Summerschool 2016 over Thomas, aan de UvA.

Leestijd 1 min

Boeken

30 Maart 2017

Leven van wat komt

Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd.

Leestijd 3 min

Boeken

08 Maart 2017

Een opmerkelijk schilderij in Zwolle

Dominicaan en Thomaskenner Stefan Mangnus bestudeerde het wonderlijke schilderij De triomf van Thomas van Aquino. Zijn inleiding is op deze website te lezen. ‘Net als Thomas’ theologie vraagt het schilderij kalm en aandachtig kijken.’

Leestijd 1 min

Boeken

08 Maart 2017

De triomf van Thomas van Aquino

Dit boek vertelt de fascinerende ontstaansgeschiedenis van het grote schilderij De triomf van Thomas van Aquino in Zwolle, tegen de achtergrond van katholieke herleving, neothomisme en vernieuwing van de kerkelijke kunst.

Leestijd 1 min

Boeken

23 Januari 2017

'Sint Dominicus en de Orde der Predikers'

De belangstelling voor de Orde der Predikers was aanleiding voor twee nieuwe uitgaven over de bronnen ervan. Een ervan is deze toegankelijke geschiedschrijving van de Orde, geschreven door de Engelse dominicaan Richard Finn.

Leestijd 2 min

Boeken

23 Januari 2017

Dominicus ontmoeten

Vanwege het achtste eeuwfeest en de belangstelling voor de Orde lieten de Nederlandse dominicanen een veelgeprezen biografie van Dominicus vertalen, geschreven door de Duitse broeder Paul Hellmeier.  

Leestijd 1 min

Boeken

18 Januari 2017

Middeleeuwse dominicanen

Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter’ is een dikke bundel artikelen over de geschiedenis waar de Nederlandse broeders en zusters ook een tijd deel van zijn geweest. De Nederlandse historicus Guus Bary schreef er dan ook een bijdrage voor.  

Leestijd 2 min

Boeken

10 Januari 2017

Zondagskind

Zondagskind Dominicus Guzman is een herdrukte brochure van Thom Breukel over bidden met Dominicus en zijn negen gebedshoudingen. Op de oneven maandagavonden in Amsterdam zelf te ervaren.  

Leestijd 5 min

Boeken

19 December 2016

Het habijt weer uit de kast

Vrijdag 16 december vond in Leuven de studiedag ‘Het habijt weer uit de kast’ plaats, over de ‘botsing en ontmoeting van generaties in dominicaans perspectief’. Een verslag en diverse reacties op deze momentopname in de ontwikkeling van de Nederlandse broeders, ‘op zoek naar gezamenlijke grond’.

Leestijd 1 min

Boeken

10 November 2016

Tussen waarheid en wijsheid

Een boek over de waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Met bijdragen van Erik Borgman, André Lascaris, Holkje van der Veer en Peter Nissen. Redactie: Manuela Kalsky en André van der Braak.  

Leestijd 4 min

Boeken

02 November 2016

Hij is mens geworden. Dominicaanse preken

Vanwege het 800-jarig bestaan van de Orde stelde Jan Groot een prekenboek samen van het preekteam van pastores en theologen (v/m) van de Dominicanenkerk in Zwolle, die in advent- en vastentijd een eigen spoor volgt. Evert van den Berg bespreekt de uitgave.

Leestijd 2 min

Boeken

13 Oktober 2016

God, iets of niets?

Godsdienstfilosoof Taede Smedes was afgelopen jaar als tijdelijk onderzoeker verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum DSTS. Hij schreef God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof.

Leestijd 2 min

Boeken

06 September 2016

Predikbroeders in woord en daad

Predikbroeders in woord en daad gaat over de dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw. De bundel verschijnt binnenkort bij uitgeverij Halewijn en is nu al te bestellen.

Leestijd 3 min

Boeken

03 Augustus 2016

'Aan de andere kant van het zwijgen'

Een dominicaans jaarleesboek, dat is deze bundel van inspiratieteksten die vorige maand is uitgegeven door de Duitse dominicanen. Hans Rutten las het en zegt ronduit: ‘Een prachtboek’.