Leestijd 4 min

Boeken

22 November 2018

Laatste boek van prediker Jan Nieuwenhuis

Kort voor zijn 95e geboortedag verscheen het laatste boek van dominicaan Jan Nieuwenhuis. ‘Bij tij en ontij’ bevat preken uit de laatste jaren waarin hij als prediker in de Amsterdamse Dominicuskerk actief was.

Leestijd 3 min

Boeken

02 November 2018

Fraai boek over buitenverblijf Arnichem

Onlangs verscheen een rijk boek over Arnichem, van 1925-1969 het buitenverblijf van de dominicanen in Zwolle, waar de jonge broeders hun filosofie deden. Guus Bary bespreekt.

Leestijd 4 min

Boeken

24 Oktober 2018

Boekbespreking: De islam begrijpen

De basis van dit boek van de Franse dominicaan Adrien Candiard is een lezing kort na de Bataclan-aanslag (2015). Cornelis van Lit, ook dominicaan én islamoloog, bespreekt de onlangs verschenen vertaling.

Leestijd 2 min

Boeken

18 Oktober 2018

Dominicanessen Voorschoten 'Op weg naar voltooiing'

De geschiedenis van de congregatie van de H. Catharina van Siëna, beter bekend als de zusters dominicanessen van Voorschoten, is aangevuld met een derde deel, dat onlangs werd gepresenteerd.

Leestijd 3 min

Boeken

27 Augustus 2018

Met ’Kees’ op vakantie

Hans Schoorlemmer, sinds 1,5 jaar pastor in de Dominicanenkerk Zwolle, nam in zijn vakantie het boekje ‘Met het oog op Kees’ mee. Een leeservaring.

Leestijd 3 min

Boeken

17 Juli 2018

Promotie over Thomas en de zaligsprekingen

Wat is geluk en hoe bereiken we het? Thomas van Aquino keerde bij deze vragen steeds terug naar de zaligsprekingen. Onlangs promoveerde priester Anton ten Klooster cum laude op een proefschrift hierover, aan de universiteit van Tilburg.

Leestijd 3 min

Boeken

04 Juli 2018

Een schatkamer voor pelgrims

Het is een van de meest bijzondere kerken van Nederland: de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting. Prof. Herwi Rikhof schreef er een boek over, dat Stefan Mangnus o.p. enthousiast las. Een boeksignalement.

Leestijd 2 min

Boeken

26 Juni 2018

Boek voor en over Kees Brakkee

Dominicaan Kees Brakkee werd in 2017 90 jaar. Om hem te bedanken voor al zijn werk beloofde de gemeenschap van de Dominicanenkerk Zwolle hem een boek, dat nu is verschenen. Het bevat een selectie van zijn eigen artikelen en een bonte verzameling vriendenteksten: ‘Met het oog op Kees’.

Leestijd 2 min

Boeken

28 Mei 2018

Brug tussen kerk en lhbt-gemeenschap

De Amerikaanse jezuïet James Martin publiceerde vorig jaar een boeiend boek, dat dit jaar in het Nederlands vertaald werd als ‘Een brug bouwen. Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid’. Theo Koster o.p. las het.

Leestijd 2 min

Boeken

23 Mei 2018

'Pluk het jaar'

Hoe komen ouders met hun kinderen in gesprek over geloof? Dat is een levenslange bekommernis van Wijbe Fransen o.p. Hij las ‘Pluk het jaar’, een bundel met kindergedichten, van theologe en Adveniat-uitgeefster Marjet de Jong. Een warme aanbeveling.

Leestijd 2 min

Boeken

07 Maart 2018

Eigen zinnen

In deze bundel reflecteren twaalf auteurs, onder wie zr. Holkje van der Veer, op het waarom en waartoe van hun werk in katholieke en christelijke organisaties. Redactie: Thijs Caspers.

Leestijd 3 min

Boeken

04 Maart 2018

Thuis zijn in het onbekende

Theoloog Thijs Caspers (1980) schreef een bijzonder en fraai uitgegeven essayboek als een ‘lofdicht op de kunst van het verdwalen’. Dezer dagen vertrekt hij voor een zwerfreis van een maand of negen door Europa. Hij zal voor deze site ook verslag doen.

Leestijd 2 min

Boeken

01 Maart 2018

Dominicanen (v/m) in nieuw boek 'Kloostermensen'

Beleeft het religieuze leven een nieuwe lente in Nederland? Thomas Quartier en Leo Fijen publiceren er een boek over, getiteld ‘Kloostermensen’.

Leestijd 1 min

Boeken

09 Februari 2018

Tip voor Goede Vrijdag: 'Door het lijden'

Een boekje met meditaties bij de Kruisweg, teksten van lekendominicaan en hoogleraar theologie Erik Borgman, met illustraties van diverse kunstenaars.  

Leestijd 1 min

Boeken

26 Januari 2018

Boek: ‘Stilte en verkondiging van achter de dijk’

Onlangs vierde de kloostercantorij van Huissen haar gouden jubileum. Tevens herdacht het huis dat 50 jaar geleden het vormings- en toerustingswerk begon, na het beëindigen van het noviciaat in Huissen. Daarbij is een boek gemaakt.

Leestijd 5 min

Boeken

29 December 2017

‘Ik pas niet en God ook’

In een goede (auto)biografie komt via een levensverhaal een tijdvak tot leven. In het geval van dit recent verschenen boek van zuster Yosé Höhne Sparborth is dat zeker gelukt.

Leestijd 2 min

Boeken

05 December 2017

Zielen winnen

De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe.  

Leestijd 1 min

Boeken

08 September 2017

Over het zijnde en het wezen

Bij uitgeverij Damon verschijnt in oktober Over het zijnde en het wezen. Proeve van een ontologie van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. Vertaling, inleiding en commentaar door kenner prof. Rudi te Velde.