Leestijd 3 min

Kopstukken

10 April 2011

Elise Rivet (1890-1945)

Slechts enkele weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog stapte ze in Ravensbrück de gaskamer in. ‘Ik wil jullie helpen om in vrede te sterven’, zei zuster Élise Rivet tegen haar medegevangenen. Het was Goede Vrijdag, 1945. Een portret door Peter Wols o.p.

Leestijd 3 min

Kopstukken

10 April 2011

Sigrid Undset (1882-1949)

Op 20 mei 1882 wordt ze geboren in het Deense Kalundborg. In 1907, 25 jaar oud, debuteert zij met Frau Marta Oulie, een roman over het huwelijk. Het jaar daarop publiceert zij een bundel novellen over misdeelden in Oslo. Daarna legt zij zich toe op het leven tijdens en de geschiedenis van de Middeleeuwen. Een portret van een Nobelprijswinnaar, door Piet Struik o.p.

Leestijd 3 min

Kopstukken

10 April 2011

Judith Mendes da Costa o.p. (1895-1944)

Judith Mendes da Costa werd in 1895 geboren als zevende en jongste kind van een Portugees-Joodse familie in Amsterdam. Haar lange zoektocht eindigt in 1944, in de gaskamers van Auschwitz. Een portret door Piet Struik o.p.

Leestijd 4 min

Kopstukken

10 April 2011

Ludovicus Theissling (1856-1925)

Hij was de eerste en enige Nederlander die gekozen werd tot magister van de orde der dominicanen, van 1916 tot zijn dood in 1925. Voordien was hij provinciaal in de Nederlandse provincie, die destijds groeide als kool. Een portret door zr. Bep van der Wilk o.p.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Lucia (1808-'90) en Elisabeth (1812-'48) Pinkers

De congregatie van de zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten is in 1841 in het leven geroepen door twee zussen: Lucia en Elisabeth Pinkers. Zelfbewust en hard werkend leverden ze een bijdrage aan onderwijs en zorg voor velen, en aan de emancipatie van vrouwen. Zr. Baptiste Tuin o.p. vertelt over de stichters van haar congregatie.

Leestijd 5 min

Kopstukken

10 April 2011

Joannes Dominicus Raken (1798-1869)

Aan het begin van de negentiende eeuw had de orde der dominicanen het zwaar, in Nederland maar ook in Vlaanderen. De krachtige, maar eigenzinnige figuur van Raken speelde een belangrijke rol bij de opleving van de dominicanen in de Lage Landen. Een portret door historicus Guus Bary.

Leestijd 3 min

Kopstukken

10 April 2011

Anna Abrikosova (1882-1936)

Anna wordt op 23 januari 1882 geboren in Moskou als kind van een rijke familie. Zij volgt het gymnasium in Moskou en studeert vervolgens in Cambridge, aldus haar europese interesse volgend. In 1904 huwt zij Vladimir Abrikosov, eveneens uit een gegoede familie. Beiden zijn vrijdenkers, zoals veel Europeanen in die jaren.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Martin de Porres (1579-1639)

Hij was van gemengd bloed en groeide op bij zijn moeder: een hard bestaan in het Peru van de 16e eeuw. Martin de Porres (1579-1639) had niets, behalve zijn toewijding, een scherp verstand en een warm hart. Hij werd de eerste gekleurde dominicaan en wordt als zwarte heilige gekoesterd in heel Amerika.

Leestijd 3 min

Kopstukken

10 April 2011

Jean-Joseph Lataste (1832-1869)

De apostel van de gevangenissen’ werd in juni 2012 zaligverklaard en kreeg 5 september als feestdag. Peter Wols o.p. schreef een uitgebreide levensbeschrijving van de stichter van de Dominicanessen van Bethanië, die hieronder als pdf te downloaden is.

Leestijd 4 min

Kopstukken

10 April 2011

Rosa de Lima (1586-1617)

De Peruaanse Rosa van Lima was lid van de ‘derde orde’ van de dominicanen en was in 1671 de eerste persoon uit de beide Amerika’s die heilig werd verklaard. Nog steeds wordt ze vereerd, onder meer als patrones van Peru en Lima, en sinds 1669 als patrones van Sittard. Een portret door Peter Wols o.p.

Leestijd 4 min

Kopstukken

10 April 2011

Francisco de Vitoria (ca. 1485-1546)

De Spaanse theoloog en filosoof Francisco de Vitoria hoort bij de kleine groepje illustere dominicanen dat onverbrekelijk verbonden is met de geschiedenis van Latijns-Amerika. Lekendominicaan Otto Vervaart schreef een portret van deze pionier van het volkenrecht.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Paus Pius V (1565–1572)

Dat de pausen nog steeds in het wit gaan – de dominicaanse habijt, maar dan zonder de zwarte mantel – is te danken aan Pius V. Deze derde dominicaanse paus opereerde in de roerige tijd van Reformatie en Contrareformatie.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Bartolome de las Casas (1484-1566)

Bartolomé de las Casas o.p. kwam op voor Indianen in Zuid-Amerika. Hij deed dat niet zozeer als theoloog, maar vooral als jurist. Het maakte hem tot een van de eerste voorvechters voor de mensenrechten. Een schets van een fascinerend leven, op basis van een artikel van de Vlaamse dominicaan Bertrand de Clercq.

Leestijd 2 min

Kopstukken

10 April 2011

Hosanna van Kotor (1493-1565)

Hosanna van Kotor is de eerste zalige van Montenegro en Kroatië. Zij is daar welbekend, al leefde zij in een kluis. Zij bleef desondanks met de wereld verbonden. Geschriften van haar ontbreken. Maar er zijn veel verhalen over haar leven, gezien haar verering door de gelovigen.

Leestijd 7 min

Kopstukken

10 April 2011

Girolamo Savonarola (1452-1498)

Vier onstuimige jaren was de dominicaan Girolamo Savonarola heerser over de Republiek van Florence. Hij wilde niets minder dan de stad Gods op aarde stichten, zonder aardse ijdelheden, maar zijn project eindigde in vuur en dood. Een portret door Peter Wols o.p.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Fra Angelico (1395-1455)

Na zijn dood werd de Italiaanse schilder fra (broeder) Giovanni wereldberoemd als fra Angelico, de engelachtige, vanwege het diep-vrome karakter van zijn technisch buitengewoon knappe schilderwerk. Fra Angelico bad telkens voordat hij preekte met zijn penseel. Een portret door zr. Bep van der Wilk o.p.

Leestijd 6 min

Kopstukken

10 April 2011

Catharina van Siena (1347-1380)

Catharina van Siena kreeg door de eeuwen heen heel wat (bij)namen: radicale feministe, verschrikking van Avignon, schrijvend geweten van de late Middeleeuwen, mystica, heks, fanatiekeling. Sinds 1970 is zij één van de drie vrouwelijke kerkleraren. Een inleiding door Baptiste Tuin o.p.

Leestijd 3 min

Kopstukken

06 April 2011

Henricus Suso (Heinrich Seuse) (1295-1366)

Suso was een leerling van Meister Eckhart en wordt met hem en Johannes Tauler beschouwd als de Rijnlandse mystici. Hij was predikant, schrijver en asceet. Zijn bijnamen: Amandus, Dienaar van de Eeuwige Wijsheid, Gods minnezanger.