Leestijd 1 min

Agenda

20 December 2018

Zondagavondzang in Utrecht

Elke derde zondag van de maand is er zondagavondzang met de Schola Dominicana in het ‘Huis van Dominicus’ in Utrecht. Aanvang 17.30u. Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes.

Leestijd 1 min

Agenda

19 December 2018

Start Open Dominicus Leesgroep Utrecht

Elke 1e dinsdagavond van de maand is er Open Dominicus Leesgroep in de Dominicuskerk in Utrecht. Vanavond begint een serie van zes avonden waarin Gaudete et Exultate van paus Franciscus wordt gelezen.

Leestijd 2 min

Agenda

17 December 2018

Liefde lijf en kerk – een mislukte drie-eenheid

Op de feestdag van de heilige Valentinus organiseren Dominicanenklooster Zwolle en Luce (Theologische Faculteit) een inspiratiedag over geloof en intimiteit.

Leestijd 1 min

Agenda

10 December 2018

Kerstkindje wiegen in Zwolle

Kom eerste kerstdag, dinsdag 25 december 2018, naar het Dominicanenklooster in Zwolle en beleef het ‘Kerstkindje wiegen’.

Leestijd 1 min

Agenda

07 December 2018

Kerstmuziek naar Engelse traditie in Huissen

Capella Phos Hilaron, verbonden aan het Dominicanenklooster Huissen, zal voor het eerst dit Festival of Lessons and Carols uitvoeren. Het belooft een prachtige viering te worden!

Leestijd 1 min

Agenda

25 November 2018

Vesperviering rond Algerijnse zaligen en Pierre Claverie

De maandelijkse vesper van dominicaans Rijnmond staat op 7 december in het teken van de Algerijnse martelaren die daags erna worden zalig verklaard. Onder hen dominicaan Pierre Claverie.

Leestijd 2 min

Agenda

13 November 2018

Middag over 'rozenhoedje' in Rotterdam

Over geschiedenis en het ontstaan en gebruik van iconen wordt op 1 december in de Steigerkerk Rotterdam verteld door Thomas Breukel van Iconenatelier In een zachte bries.

Leestijd 2 min

Agenda

12 November 2018

Muziek in de Dominicus Utrecht

We zouden wel kunnen spreken van een muziekmaand in de Dominicus Utrecht: er staan drie concerten op stapel én een lezing over requiems.

Leestijd 1 min

Agenda

12 November 2018

Samen kerstliederen zingen in de Dominicanenkerk

Iedereen is zondag 16 december om 19.00 uur welkom in de Dominicanenkerk Zwolle. Dan worden een uur lang in een sfeervolle omgeving bekende kerstliederen gezongen.

Leestijd 2 min

Agenda

29 Oktober 2018

Allerzielen: omzien naar de onzen

Op Allerzielen worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, en de anderen in stilte. Hier vindt u de namen en gezichten van overledenen uit de dominicaanse familie.

Leestijd 2 min

Agenda

25 Oktober 2018

Twee lezingen over de Moderne Devotie

Mink de Vries geeft in Rotterdam twee lezingen voor het Leerhuis Spiritualiteit.

Leestijd 1 min

Agenda

23 Oktober 2018

Lezing: Thomas van Aquino en reliekverering

Anton ten Klooster geeft in het Catharijnenconvent Utrecht op 22 november om 14.00u een college over de beroemde middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. Wat schreef hij over relieken en hoe werd er na zijn dood met zijn eigen stoffelijke overblijfselen omgegaan?

Leestijd 5 min

Agenda

17 Oktober 2018

Albertinumlezingen over Heilige Boeken

De tweede cyclus lezingen van dit seizoen van het Nijmeegse Albertinumgenootschap vindt plaats op vier donderdagavonden in november. Sprekers zijn Dick Akerboom, Emile Schrijver, Nicolet Boekhoff-van der Voort en Paul van Geest.

Leestijd 5 min

Agenda

12 Oktober 2018

Professieviering lekendominicanen in Zwolle

Vier lekendominicanen deden in 2018 hun tijdelijke professie in de Orde, en één bekrachtigde haar professie. Dat gebeurde in een viering in de Dominicanenkerk Zwolle op 28 oktober.

Leestijd 2 min

Agenda

08 Oktober 2018

Dominicaanse Ontmoetingen Rijnmond

Drie keer per jaar is er een Dominicaanse Ontmoeting. Met een maaltijd, het uitdiepen van een thema waarbij we elkaar bevragen en uitdagen, een Podium voor Vraag & Aanbod, vespers en ruimte voor persoonlijke uitwisseling.

Leestijd 2 min

Agenda

03 Oktober 2018

Zin in ouder worden

Een avond in Plein van Siena Amsterdam, over de positieve, aantrekkelijke kanten van ouder worden.

Leestijd 2 min

Agenda

02 Oktober 2018

Lauridsen korenfestival in Zwolle

Op zaterdag 3 november is er een Lauridsen Korenfestival in het Dominicanenklooster in Zwolle. Zes koren uit de regio voeren werken uit van de Amerikaanse componist, die speciaal hiervoor naar Zwolle komt. Een bijzonder festival!

Leestijd 1 min

Agenda

24 September 2018

Dominicaanse Vesper in het Steiger Rotterdam

Iedere eerste vrijdag van de maand bidt Dominicaans Rijnmond om half acht ’s-avonds de vesper in de Dagkerk van het Steiger. Op 5 oktober nemen we na een lange zomer de draad weer op.