Bezinning vierde advent 2020

ijf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in Rome geweest. We hebben veel kunstwerken gezien waarop Maria werd afgebeeld als een verstilde en biddende vrouw. Veelal omlijst met veel volksdevotie.

door lekendominicaan Dominicus Kamsma

Door vele omlijstingen van Maria in de kunstwerken kunnen we de rol van Maria uit het oog verliezen. Wat wordt nou bedoeld met Maria als de moeder van de Heer? Wat betekent het dat Maria de gezegende onder de vrouwen is?

In de basiliek van Santa Maria Maggiore zag ik een glasraam met een afbeelding van Maria als brugfiguur tussen het oude en het nieuwe verbond. Maria staat in het midden afgebeeld met Jezus op haar schoot. Links van haar zien we de stenen tafelen met de tien geboden en een zevenarmige kandelaar.

Het zijn tekenen van het oude verbond, van de Thora en de bevrijding van de slavernij uit Egypte. Van de beloften. Rechts van Maria zien we de tekenen van het nieuwe verbond: het kruis van de opstanding en de kelk van het avondmaal. Maria staat in het midden afgebeeld als draagster en doorgever van het verbond van God met ons.

De geboorte van Jezus was ruim tweeduizend jaar geleden. Als ik u zou vragen: Gelooft u dat God nog steeds actief is in onze wereld? Welke verwachtingen hebt u daarbij?

Maria als brugfiguur

Zoals ik het verbond tussen God met mensen ervaar in mijn leven, kijk ik bij voorkeur naar het gewone en naar de kwetsbaarheid van het leven. Het verrassende zit meestal in het alledaagse, onbekende, zoals onverwachte ontmoetingen met kwetsbare mensen.

In het evangelieverhaal van zojuist horen we van een stad en een huis, een meisje en een man, een zwangerschap en een veel voorkomende jongensnaam. Dat is allemaal niet zo speciaal en voor u het in de gaten hebt, kijkt u aan het gewone voorbij. En dan gaat een engel door de deur naar binnen en dan, in dat gewone, gebeurt het onverwachte, het bijzondere. Maria zal zwanger worden en een zoon baren en hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.

 

In het alledaagse wordt Maria de moeder van de Heer. Buiten haar heeft niemand dat meegemaakt. God maakt het gewone tot drager van zichzelf – via de geboorte van een kind. De liefde van God voor zijn schepping is zo groot, het werk van zijn handen is zo met Hem verbonden, dat God de Schepper zelf schepsel heeft willen worden.

In het kind Jezus komen eeuwenoude verwachtingen tot vervulling. Oude beloften – oude verwachtingen worden realiteit. Om Jezus draaide het oude verbond. Om hem draait het nieuwe verbond.

Jezus brengt de beloften van God tot vervulling, ook in onze crisistijd. Jezus brengt ons licht in de duisternis, rechtvaardigheid ondanks schendingen, vreugde ondanks veel pijn, genezing en redding ondanks ziekte en dood, tederheid ondanks haat. Met Maria als draagster en doorgeefster van het verbond van God met ons. Zoals dat zo mooi is verbeeld in het glasraam in de Basiliek van Santa Maria Maggiore.

Hoe bent u de drager van het verbond van God met ons? Hoe geeft u het verbond van God met ons door in het gewone en alledaagse leven

*

Sluit dit venster om terug te gaan naar de thuisliturgie.