Leestijd 4 min

Geschiedenis

16 December 2008

Archief dominicanen verhuisd naar Sint Aegten

Najaar 2008 bereikte Jan Wenting o.p. een mijlpaal in zijn monnikenwerk als archivaris: 172 meter archief van de dominicanen in Nederland verhuisde naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven Sint Aegten. ‘Als je de neiging krijgt spullen weg te gooien, moet je stoppen met uitzoeken.’

Leestijd 4 min

Mensen

06 December 2008

‘Dichten heeft iets bevrijdends’

Zijn leven lang al speelt dominicaan Antoon Stikvoort met taal. Ter vermaak en om zichzelf op te beuren, en zeker niet om te preken. Laat het maar lach-wekkend zijn, vindt hij: ‘een glim- of grimlach, of een grijns’. Bij wijze van Sinterklaascadeau treft u hieronder een unieke bloemlezing aan.

Leestijd 3 min

Schouwen

24 November 2008

Barack Obama: predikbroeder, ziener

De Amerikanen hebben als president een prediker gekozen: een man die de regelen van de preekkunst beheerst, die bezielt...

Leestijd 4 min

In memoriam

20 November 2008

Ter gedachtenis aan Kees Streefkerk

In Nijmegen overleed op 20 november 2008 Kees Streefkerk, dominicaan, op 79-jarige leeftijd. Onderstaande tekst werd uitgesproken tijdens het afscheid van deze actieve, trouwe en betrokken medebroeder, die zijn beste krachten gaf aan zijn werk op Curaçao en Aruba.

Leestijd 2 min

Sporen

03 November 2008

Dominicaans Leeuwarden

Vanaf het midden van de dertiende tot eind zestiende eeuw woonden er dominicanen in Leeuwarden. De Grote of Jacobijnerkerk is een markant overblijfsel aan die tijd.

Leestijd 2 min

Nieuws

01 November 2008

Dominicanessen Neerbosch reorganiseren kerkhof

Op Allerheiligen vond op het kerkhof Jonkerbosch in Nijmegen een bijzondere viering plaats. In de intimiteit van de eigen...

Leestijd 2 min

Sporen

29 September 2008

Broederenkerk Zutphen

De Broederenkerk aan de Brink in Zutphen is een van de weinig goed bewaarde kloosterkerken die Nederland rijk is. Het gebouw is in gebruik als openbare bibliotheek.

Leestijd 2 min

Nieuws

09 September 2008

Nieuw huis zusters van Bethanie in Delft

Terwijl de sluiting van kloosters en conventen schering en inslag is, openden de zusters dominicanessen van Bethanië onlangs een...

Leestijd 1 min

Boeken

21 Augustus 2008

Ziel op de fiets

Gerard Oostvogel was studentenpastor, vice-voorzitter van de Acht Mei Beweging en een van de voorgangers bij het oecumenisch huwelijk van Prins Maurits en Prinses Marilène. Onlangs verscheen van hem ‘Ziel op de Fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritische Dominicaan’.

Leestijd 1 min

Boeken

11 Augustus 2008

Hein Nooijen over Curacao

Onlangs presenteerde pater Hein Nooijen zijn boek over de geschiedenis van de kerk op Curaçao: in het Papiaments....

Leestijd 4 min

In memoriam

08 Augustus 2008

Ter gedachtenis aan Nico Steenstra

In de ochtend van 8 augustus 2008, op de feestdag van de H. Dominicus, overleed plotseling Nico Steenstra, dominicaan. Bij de uitvaart herdacht provinciaal overste Ben Vocking zijn medebroeder met de volgende tekst.

Leestijd 4 min

In memoriam

28 Juli 2008

Ter gedachtenis aan Eric Osendarp

Op vrijdag 25 juli 2008 overleed in Rotterdam plotseling Eric Osendarp, dominicaan. Provinciaal Ben Vocking herdacht hem bij zijn uitvaart met de volgende tekst.

Leestijd 3 min

Nieuws

20 Juni 2008

'Genieten van loyale oppositie van binnenuit’

Een monument, een titanenwerk, een prachtboek. De complimenten voor Gods Predikers waren niet van de lucht, bij de presentatie...

Leestijd 3 min

Boeken

20 Juni 2008

Dominicanen: van scherpslijpers tot vrijdenkers

Tweehonderd jaar geleden waren paters dominicanen in Nederland gedreven predikers voor de rooms-katholieke kerk. Vorig jaar kwamen ze in conflict met het instituut vanwege de publicatie ‘Kerk en Ambt’. In de vuistdikke studie Gods Predikers laat historica prof. dr. Marit Monteiro zien hoe de dominicanen in Nederland zich tussen 1795 en 2000 ontwikkelden.

Leestijd 3 min

Nieuws

17 Juni 2008

Bisschoppelijke brief als antwoord op Kerk en Ambt

De Nederlandse bisschoppen publiceren vandaag de brief 'Kerk, Eucharistie en Priesterschap'. De brief bevat 'hoofdlijnen van antwoorden op nieuwe...

Leestijd 4 min

Mensen

02 Mei 2008

Mary Grohmann: 'Leven dat ertoe doet'

Mary Grohmann , het oudste lid van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, woonde in zeven landen, was kermisartieste, arbeidster in...

Leestijd 5 min

Nieuws

28 Maart 2008

Achtergrond: kerk en moskee in Lombok

In de multiculturele wijk Lombok in Utrecht werken christenen en moslims al jaren prettig en creatief samen. Pastor Gerrit...

Leestijd 4 min

Mensen

28 Maart 2008

Ode aan broeder-kunstenaar Willy Rams

Broeder-kunstenaar, kunstenaar-broeder. De twee zijn niet te scheiden bij Willy Rams (85). Zestig jaar geleden, op 29 maart 1948, verbond hij zich definitief aan de dominicanen. ‘Dingen willen maken, scheppen. Dat is ook verkondiging.’