Maandelijkse vespers in Rotterdam

e dominicaanse zusters, broeders en leken uit de regio Rijnmond komen één keer per maand samen voor het (zingend) bidden van het kerkelijk avondgebed, de Vespers, in de dagkapel van Het Steiger, hartje Rotterdam.  

Het is de klassieke vorm van de Vespers, waarin ruimte is voor eigen invulling door de keuze van de psalmen, de liederen, de Schriftlezing en de gebeden, en door de aankleding van de ruimte.

Iedereen is welkom. De Vespers wordt voorbereid door een groepje van drie leden van de Orde, waarvan de samenstelling per kwartaal wisselt. Aanmelden is niet nodig.

Dagkapel St. Dominicus Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam.

Eerste vrijdag van de maand:

19.30-20.00 uur: Vespers

tot ± 21.00 uur: gelegenheid tot ontmoeting.