Elke werkdag: middagmeditatie in Huissen

an maandag tot en met vrijdag is er om 12.10 uur een middagmeditatie in de Thomaskapel van het Dominicanenklooster in Huissen.

Deze meditatie of ‘middagdienst’ wil een moment van stilte en bezinning bieden voor iedereen die in het klooster te gast is, er werkt of woont, maar is ook toegankelijk voor mensen van buiten.

De communiteit bidt dagelijks de lauden en vespers en de gasten en medewerkers van het klooster zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er zijn echter ook zogenaamde daggasten. Zij komen vaak na de lauden binnen en vertrekken weer vóór de vespers. Om ook deze gasten een moment van bezinning te bieden, ontstond de behoefte aan een korte middagdienst, voorafgaande aan de lunch.

De middagdienst kent een hele eenvoudige structuur: er wordt een kaars ontstoken, een kort vers gezegd of gezongen, er is stilte, een korte tekst, een lange stilte en daarna wordt eenieder uitgenodigd om een lichtje te ontsteken.

Stadsdam 1
6851 AH Huissen

Klik hier voor de website van de dominicaanse gemeenschap Huissen.