Augustus

30
Aug

Eer aan 'broeder Do' en andere lekenbroeders

September

05
Sep

Knol en Wortel bij Songs for Mary

Professie Augustinus Aerssens

10
Sep

UITGESTELD - Rede Stephan van Erp

Oktober

10

Dominicaanse studiedag

November

07
Nov

Studiedag Vlaamse en Nederlandse leken