Adressen

e Orde der Predikers bestaat uit broeders, zusters en leken. Hieronder vind je de adressen van de geledingen.

Dominicanen

Oude Kleefsebaan 2
6571 BG Berg en Dal
tel. 024 – 684 3134

Vicaris: René Dinklo o.p. (e-mail)

Dominicanessen

Monialen
Dominicanessen van Mariadal in Nederland

Rosa de Limastraat 72
6543 JG Nijmegen
tel. 024 – 378 50 85
Priorin: Zr. Tarcisia Vermeulen o.p. (e-mail)

Dominicanessen van Bethanië
Postbus 4050
6080 AB Haelen
tel. 0475 – 569 333
Algemeen overste: Zr. Katharina Hemmers o.p.
www.dominicanessenvanbethanie.nl

Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna, King William’s Town, Zuid-Afrika / Albertushof Venlo
Hakkesstraat 26
5916 PX Venlo
tel.: 077 – 351 2107
Contactpersoon: zr. Margo Verspeek o.p. (e-mail)

Dominicanessen van Neerbosch
Dennenstraat 97
6543 JR Nijmegen
tel.: 024 – 377 2275
Algemeen overste: zr Regina Mattens o.p. (contact)
www.dominicanessenvanneerbosch.nl

Dominicanessen van het St.Catharina-Apostolaat
St Catharinahuis,
Lasondersingel 138,
7514 BW Enschede
tel. 053 – 435 8512
Algemeen overste: zr. Amata Lansman o.p. (e-mail)

Dominicanessen van de H. Catharina van Siena te Voorschoten
Huize Bijdorp
Veurseweg 3
2251 AA Voorschoten
tel. 071 – 561 2252
Algemeen overste: zr. Regina Plat o.p. (e-mail)

Dominicanessen van Sint Cecilia
Klooster Sint Rosa van Lima
Geldersestraat 39
6136 AS Sittard
tel. 046- 4266874
Overste: zuster Mary Amata o.p. (e-mail)
www.dominicansisterssittard.wordpress.com

Lekendominicanen

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
Secretariaat:
Rodenrijseweg 159
2651 BP Berkel en Rodenrijs
secretariaat@lekendominicanen.nl
www.lekendominicanen.nl

Wilt u de DLN een financieel steuntje in de rug geven: NL25.TRIO.077.64.50.735 ten name van DLN, Den Bosch