10 Februari 2024

Studiedag: 'Pausen en paupers'

Ga naar overzicht

Deel op:

Pausen en paupers: één orde, vele gezichten.’ Zo heet de voor iedereen toegankelijke studiedag georganiseerd door de Vlaamse lekendominicanen, op 20 april in Antwerpen. De bekende Vlaamse hoogleraar Rik Torfs besluit de dag.

Onbekende broeder met een beeld van Martin de Porres.

De kerk is een gemengde realiteit. Goddelijk en menselijk, met heiligen en zondaars, en rijken en armen. Hetzelfde zien we in de orde der predikbroeders: een gemeenschap van mensen met verschillende achtergronden, verschillende ambten en rollen.

Op deze studiedag passeren uiteenlopende figuren de revue, pausen en paupers. In de eerste lezing zal Anton Milh de vier dominicaanse pausen uit de geschiedenis voorstellen. Die leefden niet alleen in een andere tijd, maar kwamen ook uit een ander sociaal milieu. Zo was Pius V een boerenzoon en Benedictus XIII een edelman.

Dit verschil in afkomst zien we ook bij enkele bekende dominicaanse heiligen uit Latijns-Amerika en Afrika. In de tweede lezing beschrijft Dorry de Beijer het leven van lekenbroeder Martín de Porres en mystica Rosa van Lima. Zij leefden in dezelfde tijd in dezelfde stad, maar waar de eerste om zijn huidskleur nooit sociale promotie maakte, behoorde de tweede tot de adelstand. Martín en Rosa stonden om contextuele redenen in de marge, maar spiritueel gezien in het centrum.

Wie de praal en pracht ziet van sommige kerken en kloosters—zoals de Sint-Pauluskerk—vraagt zich af hoe dit verzoenbaar is met het ideaal van evangelische armoede. In de eerste lezing van de middag behandelt Wouter Druwé dit contrast bij de bedelorden in rechtshistorisch perspectief. Rik Torfs zal de studiedag hierna afsluiten met een actuele blik op de verscheidenheid in de kerk van vandaag.

Programma

10u – Onthaal met koffie en thee
10u30 – Inleiding – dagvoorzitter Stephan van Erp
10u40 – Bedelbroeders op de H. Stoel: Innocentius V, Benedictus XI, Pius V, Benedictus XIII – Anton Milh OP
11u20 – Heiligheid in de marge: Martín de Porres, Juan Macías, Rosa van Lima, Teresa Chicaba – Dorry de Beijer
12u – Voorstelling van het boek Mystieke Verlichting: Dominicaanse spiritualiteit in de 17de en 18de eeuw

12u15 Lunch

13u15 – Arme bedelordes: Een uitdaging voor het eigendomsbegrip – Wouter Druwé
14u – De kerk vandaag: een gemeenschap met vele gezichten – Rik Torfs
14u45 – Receptie

Inschrijven

Gelieve in te schrijven voor vrijdag 12 april via DominicaanseLekenVlaanderen@gmail.com
Deelname aan de studiedag (incl. broodjesmaaltijd) kost € 25.
U kan dit bedrag overmaken op BE51 7380 1673 6562
(t.b.v. Dominicaanse Familie Vlaanderen), onder vermelding van ‘Studiedag 20 april 2024’.