17 Januari 2024

Programma Studium Generale Antwerpen

Ga naar overzicht

Deel op:

ik Torfs, Herman Graaf van Rompuy, Johan Bonny, Bernard De Cock: het Studium Generale in Antwerpen heeft dit jaar een aantal interessante gasten. Wees welkom!

Het Studium Generale van Sint-Paulus Antwerpen is vernoemd naar het Studium Generale van dominicaan Albertus Magnus (1200-1280) in Keulen. Het biedt een plaats voor verdieping van het geloof op basis van de rede. Deze dominicaanse traditie bedient zich van kritische disputatie en geïnformeerd debat om tot dieper inzicht te komen. Op verschillende woensdagen worden ateliers georganiseerd met gereputeerde sprekers en aansluitende gespreksrondes.

– 18u (stipt): dominicaans avondgebed in de kerk
– 18u20: broodjes en koffie in crypte
– 19u: begin atelier

14 februari 2024
Em prof dr Rik Torfs, KU Leuven
De kerk is fantastisch! Kerkliefde en kerkkritiek. Acht invalshoeken geven niet altijd een mooi beeld van onze Mater et Magistra.  Ze blijft een mysterie. Niemand kent haar, ook de paus niet.

20 maart 2024
Bernard De Cock OP en Bart Rodyns
De Passie volgens Johannes – Een meditatie op de tekst en de muziek van de Johannes Passion van JS Bach met uitvoering van de twee aria`s door (mezzo) sopraan, viool en klein orgel.

22 mei 2024
Emeritus EU-president Herman Graaf van Rompuy
Spiritualiteit? Religie? Kerk? Mijmeringen over kunst, filosofie, geloof en het leven. Hoe vinden we zingeving en verstilling in onze hectische tijden?

11 september 2024
Prof dr Geert van Oyen, decaan UC Louvain
Het Evangelie volgens Marcus. In dit  Marcus jaar gaan we met Geert van Oyen naar het Messiasgeheim in het oudste evangelie. Waarom hield Jezus zijn ware opdracht en identiteit verborgen?

23 oktober 2024
Prof dr Stephan Claes, hoogleraar psychiatrie KU Leuven
Geestelijke gezondheidszorg en christelijke spiritualiteit. De spreker, wiens grootoom ooit pastoor van Sint Paulus was, spreekt over de bijdrage van christelijke spiritualiteit voor het exploderend maatschappelijk probleem van psychische stress en depressie.

11 december 2024
Mgr Johan Bonny
De ecclesiologie van de synodale kerk. In oktober zal de bisschop terug gekeerd zijn van de bisschoppelijke synode in Rome. Hij komt in het Studium reflecteren over de voorbije synode en het gehele synodale process dat de kerk in de voorbije jaren doormaakte. En hij blikt naar de toekomst.

Praktisch

  • Gelieve in te schrijve ten laatste 5 dagen voor elk atelier via studiumgenerale@outlook.be met vermelding van datum en aantal personen
  • Bijdrage van €10 per persoon gelieve vooraf te betalen op: Studium Generale Albertus Magnus (IBAN BE59 0689 4494 4826) of ter plaatse cash of met betaalkaart.
  • Wil u graag op de hoogte blijven van de ateliers en de studieavonden van het studium generale? Meldt u dan aan via studiumgenerale@outlook.be

Eerder verschenen

11 september 2020
Leestijd 1 min

Nieuwe communiteit dominicanen Antwerpen

Lees meer