29 Januari 2024

'Om een verenigde kerk'

Ga naar overzicht

Deel op:

eze post-christelijke tijd kan ook 'een tijd zijn waarin een verscheurde kerk haar eenheid mag vinden in Christus’. Dominicaan Stefan Mangnus is een van de ondertekenaars van de verklaring van het Platform Rome Reformatie.

Het platform Rome Reformatie is opgericht in 2017 en is ontstaan uit een verlangen naar zichtbare eenheid tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie. Op grond van onderlinge gesprekken en bezinning ontstond de ‘Verklaring Rome-Reformatie’, maar die is door de coronatijd in de la blijven liggen.

In juni ontmoetten theologen uit beide tradities elkaar opnieuw. Daarna is de tekst bijgesteld en nu gepubliceerd. Theoloog en dominicaan Stefan Mangnus is een van de ondertekenaars.

De verklaring stelt dat de breuk tussen Rome en de Reformatie ook na 500 jaar niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd en dat deze in onze streken post-christelijke tijd er een van loutering kan zijn. ‘Een tijd waarin een verscheurde kerk haar eenheid mag vinden in Christus. Een tijd waarin een verenigde kerk door de inspiratie van de Geest geroepen wordt om getuige van het evangelie te zijn.’

In de verklaring wordt de vraag opgeworpen of ‘een protestantse ritus’ in de ene kerk een model kan zijn om eenheid te beleven. Ook wordt gesteld dat de ondertekenaars niet geloven in oecumene als grootste gemene deler of als opgelegd van bovenaf.

Wie wil kan de verklaring ondertekenen, onderaan het document, klik hieronder.