30 Januari 2024

Fusie Duitse, Oostenrijkse, Hongaarse broeders

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag vierden de dominicanen van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije hun fusie, in aanwezigheid van de magister van de Orde. Dat gebeurde in Keulen.

De dominicanen in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije stichtten een nieuwe gemeenschappelijke provincie. Daags erna begon het eerste kapittel van de nieuwe provincie. Het kapittel is het hoogste orgaan van een provincie. Door hun medebroeders gekozen broeders zetten daar de grote lijnen uit voor de komende vier jaar en kiezen een bestuur.

De oprichting was in Keulen, waar de dominicaanse heilige Albertus de Grote (1200-1280) leefde en begraven ligt. De nieuwe provincie is vernoemd naar Albertus. De broeders gingen ook naar zijn tombe om er te bidden.

gerard timoner keulen 27-1-24

Magister Gerard Timoner OP

Magister van de Orde Gerard Timoner was uit Rome naar Keulen gekomen om het oprichtingsbesluit voor te lezen en de broeders te bevestigen met een feestelijke preek, waarin hij hen aanmoedigde te blijven leven als vissers en geen aquariumhouders te worden.

Vissers, zei br. Gerard, zijn immers afhankelijk van hun gemeenschap om netten uit te werpen en binnen te halen. Ze gaan elke dag op zoek naar waar de vissen zich zijn en wagen zich ook in diep water. En: ze jagen de vissen niet weg.

Vanwege hun afnemende aantal zijn de dominicanen in Europa zijn bezig zichzelf te ‘hergroeperen’, zoals de Nederlandse vicaris René Dinklo het noemt. Sinds twee jaar werken bijvoorbeeld ook de broeders in de lage landen samen in één provincie.

Foto’s: hieronder: bidden bij de tombe van Albertus en begin van het kapittel in de buurt van Bonn. Bron: Dominicanen Teutonia op Facebook

0102

Eerder verschenen