17 December 2023

Zondag Gaudete! De derde kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

p de zondagen van de advent maken lekendominicanen een bezinnend moment. Een overdenking van Wil Sprokkel OP.

Evangelie van vandaag: Joh. 1,6-8.19-28

Vandaag vieren we zondag Gaudete. We verheugen ons op de komst van Christus. Wat weten we?

We kennen het Gaudete als een gregoriaans introïtusgezang voor de mis van de derde zondag van de Advent. Het gezang dat hieronder te beluisteren is werd opgenomen in de Latijnse zangbundel Piae Cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum (‘vrome kerkelijke en schoolse gezangen van de oude bisschoppen’), een collectie van Fins-Zweedse kerkgezangen uitgegeven in 1582.

Om stil te worden

Ontsteek de derde adventskaars en luister naar de Fins- Zweedse uitvoering van het Gaudete.

De roze kaars betekent dat de komst van Christus geboorte nabij is. ‘Het Licht van de wereld’ komt.

De natuur kent het verschijnsel van het Noorderlicht. Het bijzondere roze Noorderlicht is de inspratiebron voor deze derde adventsmijmering.

Onlangs was ook in Limburg het Noorderlicht het gesprek van de dag.

Zouden wij het bijzondere licht kunnen zien? Is het helder weer? Zijn er geen wolken? De verwachtingen waren hoog gespannen. Het was een tijd van verwachten en afwachten.

sky-astronomy-4856790_1280

Foto: Pixabay

Wij werden niet teleurgesteld, want velen hier in de regio konden het noorderlicht in alle facetten en schakeringen zien.

Advent is ook een tijd van wachten, een tijd van hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus. Een tijd van hopen op vrede, een tijd van licht in de duisternis.

Om meer zicht te krijgen op Gods toekomst en om de vlam van hoop onder ons brandend te houden, hebben we het 3e adventslicht aangestoken. Het wijst ons de weg door het donker, een weg van verwachting en hoop.

In het evangelie van deze zondag lezen we, dat er een mens optrad, een gezondene van God, Johannes was zijn naam. Johannes kwam tot getuigenis om te getuigen van het Licht. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het Licht komt. Dat geeft een gevoel van echte blijdschap. Een gevoel, dat alles goed komt.

Op veel plekken in deze wereld is er geen sprake van licht

De foto van het noorderlicht brengt bij mij rust en stilte teweeg. Een bijzondere schoonheid is te zien. Men kan omhoog stijgen uit het alledaagse.

Maar het brengt ook een diepe dankbaarheid teweeg. Dankbaar voor het licht dat wij iedere dag mogen ontvangen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Immers op veel plekken in deze wereld is er geen sprake van licht, maar alleen maar van duisternis en onvoorstelbaar menselijk leed zoals in het Midden Oosten.

De foto doet mij ook denken aan het mooie lied van Huub Oosterhuis ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan.’ Luister maar:

Er ontstaat een verbondenheid en een aansporing om samen verder te gaan op de levensweg.

Op de 3de zondag van de Advent worden niet alleen hier, maar overal in de wereld kaarsjes aangestoken of lichtjes aangemaakt. Met de drie lichtjes wordt het weer een stuk lichter in huis en waar dan ook. Terecht dat deze zondag Zondag Gaudete wordt genoemd. Dat betekent, dat wij door de duisternis heen het licht van Kerstmis al enigszins kunnen voelen aankomen.

Zondag Gaudete geeft ons de kracht dat wij de hoop niet moeten opgeven. Het Noorderlicht kondigde de Advent aan en de Advent kondigt Kerstmis aan.

De brandende fakkel van Sint Dominicus met ons meedragend kunnen wij op weg gaan naar Kerstmis.

Gebed

Laten wij op deze 3de zondag in de Advent het stil maken in onszelf.

Wij kijken uit naar de dagen die komen gaan.

Wij kijken uit naar het ware Licht, dat ons is aangezegd door Johannes.

Wij denken na over de taken die voor ons als persoon en als gemeenschap te wachten staan en om uitvoering vragen.

Op deze zondag bidden wij en vragen wij om Gods zegen.

Dan kunnen wij vol vertrouwen verder gaan op weg naar het Licht van Kerstmis 2023, zoals Johannes ons heeft voorgehouden.-

Mgr. Terlinden, aartsbisschop van Mechelen-Brussel bidt het zo:
‘Zie U staat aan de deur en klopt aan…
Jezus, met Maria, bij de uitnodiging van de engel,
schenk ons de vreugde van het jawoord.
Zie U staat aan de deur en klopt aan…
Jezus met Elisabeth en Johannes de Doper,
schenk ons de vreugde
door Uw Geest vervuld te worden.
Zie, U staat voor de deur en klopt aan…
Jezus, met de herders bij de kribbe,
schenk ons de vreugde om God te eren.’

Wil Sprokkel OP

Eerder verschenen

10 december 2023
Leestijd 4 min

Mijmering bij de tweede adventskaars

Lees meer