24 December 2023

Van u is de toekomst - de vierde kaars

Ga naar overzicht

Deel op:

et komt niet vaak voor, maar dit jaar wel: de vierde zondag van de advent valt samen met kerstavond. Een mijmering van Karin Bornhijm OP.

Op de zondagen van de advent maken lekendominicanen een bezinnend moment. 

Stil worden

Begin met een moment van rust en stilte en ontsteek dan de vierde adventskaars.

1. Advent 4e kaars

Lezen

Lees uit de bijbel Lucas 1,26-38: de boodschap van Gabriël aan Maria.

2. Fra Angelico - Annuziatione2

De annunciatie, door Fra Angelico OP

Mijmering

door Karin Bornhijm OP

Ieder jaar geniet ik – ondanks alle drukte van Sint en verjaardagen – van de Advent. Een verstilde tijd met verhalen en liederen die tastend zoeken naar het Licht, naar God.

Zolang mogelijk stel ik de kerstversiering uit: de kersttijd duurt straks langer dan de meeste mensen denken!

Maar dit jaar heb ik toch een probleem met de Advent! Hij duurt te kort!! Advent en Kerst vallen dit jaar samen op deze dag en vanavond vieren we al de geboorte van Jezus Christus.

Gisteren sloeg de stress toe, boodschappen moesten nog gedaan worden, de boom was nog niet helemaal versierd en de kerstkaarten die we heerlijk ouderwets nog per post versturen zijn ook dit jaar weer te laat…

Maar is het wel mogelijk om je goed voor te bereiden op zoiets als een geboorte? Maria lijkt me een pragmatische vrouw als de engel Gabriël haar komt vertellen dat ze zwanger zal worden en een Zoon zal baren: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ In mij klinkt een liedstrofe van Huub Oosterhuis: ‘Van U is de toekomst, kome wat komt’

3a. Van u is de toekomst

… ‘Mij geschiede naar uw woord’… In veel preken wordt verteld dat er van Maria’s zijde een onvoorwaardelijk ‘ja’ klinkt.

Ik grinnik dan altijd: het woord ‘ja’ klinkt helemaal niet. Het ‘ja’ resoneert er wel doorheen, maar het is veel meer dan dat: het zijn woorden van overgave, van doen wat je kunt, leven met onzekerheid weten dat het leven op het spel staat en voor de rest hopen op het beste in vertrouwen dat we geborgen zijn in God.

Ook als katholieke kerk leven we in een tijd van zwangerschap, zo hield Timothy Radcliffe OP de deelnemers aan de synodale vergadering in Rome afgelopen oktober voor. Wereldwijd bijeengebracht wat er leeft onder de gelovigen, hoe de kerk een nabije kerk kan zijn, die de wonden en harten van de wereld heelt met Gods balsem.

Eerder verschenen

09 oktober 2023
Leestijd 1 min

Alle meditaties van Timothy Radcliffe

Lees meer

Paus Franciscus dringt er op aan om alle angst en angst op te geven en in plaats daarvan de vreugde beleven van de ontmoeting met de genade die alles transformeert. Laten we daarom met het advents- en kerstlied bidden:

God,

Opent toekomst, maakt verhaal:
dat ons geschiede naar uw woord,
dat onze toekomst helder wordt,
dat nacht het laatste woord niet is.

Maak zo met ons geschiedenis.
Amen

Zo donker als de wereld is

Beluister dit advents- en kerstlied en zing mee:

 

Zo donker als de wereld is,
zo stil wij gaan in duisternis,
wij blijven niet in deze nacht,
geen woord van God blijft zonder kracht.

Woord aan Maria toegezegd,
gezongen voor Elizabet,
twee vrouwen zonder macht en staat
in wie de toekomst open gaat:

“Het zal de machtigen vergaan,
wie zwak is zal in vrijheid gaan,
de wapens worden neergelegd,
de armen komen tot hun recht.”

Zoals geschiedde in de nacht
met herders, eenzaam op hun wacht:
een helder en bevrijdend licht
dat vreugde bracht op hun gezicht.

Wij weten hoe het is gegaan
met mensen ver van ons vandaan;
zo zal het gaan met ons vandaag:
God opent toekomst, maakt verhaal.

Dat ons geschiede naar jouw woord,
dat onze toekomst helder wordt,
dat nacht het laatste woord niet is
maak zo met ons geschiedenis.

4a. Op_wie_wij_wachten_covercd

Van de CD ‘Op wie wij wachten’ van het koor van de Pepergasthuiskerk Groningen. t. Michaël Steehouder m. Chris van Bruggen

Zalig Kerstfeest en een vredig Nieuwjaar!

Eerder verschenen

17 december 2023
Leestijd 4 min

Zondag Gaudete! De derde kaars

Lees meer